Недялко Славов: Ще трябва много много време Прегръдката да стане пак прегръдка

Недялко Славов: Ще трябва много много време Прегръдката да стане пак прегръдка
04-12-2020г.
58
Гост-автор

Недялко Славов, писател:


1. Погледнато на едро/глобално, ще бъде ли друг светът светът след Ковид-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?

Вероятно ще има опит за рестарт. Така наречените елити нямат грам въображение. Дори един Апокалипсис не могат да измислят като хората. И заемат без авторско право сценарий за живота ни от разни писатели, сценаристи и третостепенни филми. Но Богоборството им е непроменимо. Всичките тия приказки за нови комуникационни нива, за изкуствени интелекти и прочие в името на нашия рай са за усъвършенствани системи за контрол на човешкия мравуняк. Те са несъвместими с Хармонията на света. Моля се обаче да има рестарт на Голямото човечество. Защото вижте какво се получи. Изключихме се от живота за месец и Природата отдъхва. Реките, въздуха, всичко се прочиства. Природата диша. Това показва, че не се ли върнем в лоното й смирени, един ден тя ще приключи с нас. Ще ни изкашля като вируса на Ковид-19.

2. Можете ли да предвидите конкретни (политически, социални, икономически, културни, комуникационни...) промени в глобален и национален план?

За политическите промени ще се въздържа. Политиците и шофьорите на таксита са скачени съдове по обяснимо сходство на професиите си. А засега шофьорите на такситата мълчат. Знаят нещо, но не ни казват нищо. А аз за себе си зная едно. Живеем на Олихвената Планета. Вероятно сме най-олихвената и кредитирана планета на Вселената. Това просто го казвам между другото. Както и че не съм видял олихвена птица, звяр, нещо летящо плуващо или крачещо, освен човекът.
Ковид-19 само открехна кутията на Пандора. Дали летят прилепите на Ухан или прилепите на човешкото мракобесие, предстои да видим. Вторият план скоро ще стане първи. Но аз съм силно вярващ човек и имам надежда за България. Не случайно само България не затвори Христовите врати на Великден. Това се видя и запомни от небето.
В икономически план вероятно ще последва стихване на консуматорската оргия. Какво казва Франсоа Вийон, когато научава за смъртната си присъда (неизпълнена):
Вратът ми във въже след час
ще разбере, че задник имах аз.
От десетилетия усещаме само това - че сме само задник. Да, задникът на консуматорското общество почти ни обеси.
Моята баба, скромна селска женица от Странджата, често казваше "Дупе знае две и двеста". Живя с тихо работещ природен двигател, смирено, кротко, бе брънка от великата тайна на живота, която само тя, мушкатото в саксията й и Сътворителят знаеха. Но днес много самонадеяност глупашка нарасна. И естествено, балонът се спука. Уви, стори го вирусът на страха от смъртта, а не духовното ни израстване.

3. Каква е метафората на болестта Ковид-19 и трябва ли да се търсят в нея морални поуки за човечеството?

Само за месец се демонтира фундамента на човешката общност - Човешката прегръдка. Смъртта уедини, оттласна, усамоти хората, отдръпна ги на няколко вдишвания-издишвания разстояние. Ще трябва много много време Прегръдката да стане пак прегръдка, пак да скрепи човешката общност. И това ще го сторят не 5G системите, изкуствения интелект, новите технологии и прочие бла-бла шаманства, а простичките божи повели на Любовта и Изкуството.

Източник: БТА

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.