Не, не разчитайте на българското образование

Не, не разчитайте на българското образование
12-10-2022г.
0
Ангелина Иванова

Значи – нищо лично.
Аз съм завършила в Софийския университет и по моята програма – както виждам в студентската си книжка – съм държала изпити по педагогика, педагогическа психология, методика на обучението по български език, методика по обучението по литература и една (ЕДНА!) година педагогическа практика. Междувременно съм изучила както езикознанието, така и безброй литературни дисциплини. Само антична литература съм слушала 2 семестъра и съм се явявала при Людмила Стефанова. В скоби – проф. Стефанова канеше на гости най-добрите от випуска и аз бях между тях.
В момента всеки неудачник, който е намерил връзки, за да се впише учител, записва някакъв световно непотребен курс за получаване на педагогическа правоспособност. 
И, ти да видиш, ми заявява, че след ПОЛОВИН ГОДИНА ще ми е равноправен  учител. Междувременно знанията му са недоказуеми, той съсипва децата с пълна педагогическа некадърност, но с връзките в провинцията, с арогантността и дебелоочието, вече е пълноправен учител.
Не, не разчитайте на българското образование.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.