Наричаме ги VIP. Те нас - простолюдие

Наричаме ги VIP. Те нас - простолюдие
22-11-2022г.
0
отец Владимир Дойчев

Има такъв вид богати хора… Умеят да правят добър бизнес и да се радват на плодовете му. Наричаме ги VIP. Те нас - простолюдие. А (в днешното литургийно Евангелско четиво - Лука 12:16-21) Господ се обръща към един от тях с “безумнико”. Защото всеки, който богатее за себе си в този свят, а не богатее в Бога, е подобен на някой, който няма ум. Та нали този, който има ум, лесно ще разбере, че вечните блага са повече от временните, а съвършените - по-добри от тленните?! 
За една нощ проличава в какво е безумието на безумника. Така станало и с богатия, който напълнил житниците си и си казал: “Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се…” Но Бог му рекъл: “Безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?”
Впрочем, същата мисъл виждаме и в Псалтира: “Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена. Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват. Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.” (Пс 48:12-14)
А какво да кажем за общество, което не просто одобрява мнението на безумците, но даже им се възхищава? Мечтае за житниците им, а не за Небето… Какво да кажем за управниците, които влизат с по-голямо страхопочитание в каляските на безумците, отколкото в храмовете? Какво да кажем за глашатаите, които търсят мнението на безумците по всички важни въпроси, но се присмиват на благочестивите думи…
Наистина, по-окаяни от безумника са само тези, които го имат за герой, за пример на подражание. По-окаяни и по-безумни! За тях няма нужда да идва нощ. Те вече живеят в нея!

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.