Могат ли да ме осъдят за неплатена сметка към мобилен оператор отпреди 10 години?

Могат ли да ме осъдят за неплатена сметка към мобилен оператор отпреди 10 години?
03-10-2021г.
63
Гост-автор

Автор: адвокат Петър Николов

Често ми звънят с въпроса "Могат ли да ме осъдят за неплатена сметка към мобилен оператор отпреди 10 години?"

Отговорът на този въпрос е многовариантен, затова, нека да обобщим.

Сметките към мобилни или други оператори, въобще битовите сметки и всички тези, които са с периодично плащане(Топлофикация, ВиК, за ток и други), например дължат се всеки месец, се погасяват след три години от датата, на която са станали изискуеми (виж дата на фактура, договор и други).

Съгласно Тълкувателно решение на ВКС номер 3 от 2011 г. по тълкувателно дело номер 3 "Понятието „периодични плащания” по смисъла на чл.111, б.”в” от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви."

Събирането на дълга е отговорност на кредитора - оператора, банката. Плащането е задължение на длъжника, ползвал съответната услуга. Вие може да платите ако желаете и след като вземането по дълга е погасено по давност. Това е ваше право и задължение повече морално(Pacta sunt servanda - от латински Договорите трябва да се спазват), макар и задълженията по давност да не се отписват служебно и да се установяват със съдебни решения(но за това друг път).

Ако случайно сте платили няма връщане назад на платеното. Затова някои избират да си спестят телефонните разговори с колектора и да платят, за да им е мирна главата, а и все пак в много случаи задължението е за нещо, което реално е било потребено, освен ако не установим, че не сме потребили стоката, услугата - използвани са неистински договори, няма доказателства за потребление(фактурите не са доказателство) или сме платили дълг, за който се претендира, че се дължи.

Не случайно такива са практиките на колекторите, разговорите с тях да са максимално неприятни, за да ви накарат да платите. Няма да коментирам до колко се нарушават законите. Често неправомерно се преминава към заплахи и принуда, използват се лъжи и длъжниците се въвеждат в заблуда. Оперира се неправомерно с лични данни. Упражнява се психически тормоз.

Преди време така накарахме един колектор да ни обещае, че повече няма да посещава адрес, на който живеят родителите на длъжника - с производство пред Комисията за защита на личните данни. В друг случай просто им написах писмо да спрат да лепят бележки на вратата на дъщерята на длъжник, тъй като длъжникът не живее и няма регистрация на този адрес и така се създават редица неприятни моменти и ситуации за лицето, което живее в този дом и не е длъжник, а от това могат да последват сериозни неимуществени вреди за клиента ми вследствие на причинения дискомфорт. За моя изненада получих учтиво и професионално издържано писмо, че това повече няма да се случи.

Иначе колкото по-малък е дългът, толкова шансът за предприемане на съдебни действия е по-малък. Но не е невъзможен. Наскоро получихме заповед за изпълнение за неголямo вземане погасено по давност. В 14 дневния срок подадохме възражение, без да посочваме основание за това(имаме това право). Кредиторът явно прецени, че ако подаде искова молба искът му ще остане без уважение, особено когато възражението е подадено от адвокат, който е наясно с това, с което е наясно и кредитора, а именно, че вземането е погасено по давност, и че заповедното производство е последен шанс кредиторът изкупил вземането, влагайки държавна такса от 25 лева да опита да се сдобие с изпълнителен лист. В случая не само, че обезсилихме заповедта за изпълнение, но и ни присъдиха разноските за адвокат срещу събирача на вземания.

Сигурен съм обаче, че печалбите на тези фирми са големи, защото, както казах, много хора предпочитат да си платят вместо да ги тормозят по телефона, други не подават възражение или са в чужбина и с лепене на съобщение на вратата са извадени хиляди изпълнителни листи, като в някои случаи длъжникът отдавна е продал този имот или не живее на този адрес(напр. бил е под наем).

А доскоро действаха и частните арбитражи, където делата вървяха на килограм с невиждани, невъзможни темпове. И все пак, ако някой ви позвъни, че дължите пари, знайте, че не сте беззащитни и имате своите права. С правата и задълженията обаче не бива да се злоупотребява, защото това може да ви донесе много по-големи разходи за дела, отколкото да платите една сметка за телефон. Както казах в началото всеки случай е различен и отговорът дали да платя не е еднозначен.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.