Корнелия Нинова: "Готови сме да решаваме социалните и икономическите проблеми с 10 конкретни стъпки"

Корнелия Нинова:
07-01-2021г.
3
Готови сме да решаваме социалните и икономически проблеми с 10 конкретни стъпки
Бедността и неравенствата се превръщат в един от най-големите следковидни проблеми
Новината на деня е докладът на ООН за увеличената бедност през 2020 година
Безспорно всички сега сме вгледани в здравната криза и ваксинирането. Това е оправдано. Но днес излезе новина, която е аларма за онези политици, които искат и могат да я чуят. За пръв път от 22 години насам нивото на бедност през 2020 година се е увеличило в световен мащаб”, обяви официално Съветът за сигурност на ООН. У нас расте броят на българските граждани, живеещи под прага на бедност – близо 2 милиона от населението ни (НСИ-2019).
Продължаваме да живеем в две паралелни Българии – едната, която се представя от управляващите и в която всички преуспяват и другата – реалната. А тя е, че по време на управлението на ГЕРБ делът на бедните българи се е увеличил, а страната ни не изпълни поставената национална цел – броят на живеещите в бедност да се намали с 260 000 до края на 2020 година. Бедността и неравенствата се превръщат в един от най-големите следковидни проблеми. Дата на избори ще има. И избори ще има. Въпросът е какво слева след тях? Какви са конкретните мерки за справяне с бедността?
Ние сме готови да решаваме този проблем с 10 конкретни стъпки:
1. Семейно подоходно облагане - за работещите родители – необлагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, навършило 18 години – 290 млн. лева за 755 946 семейства;
2. След навършване на 18 години данъчната преференция се прехвърля от родителите към младежите, като навършилите пълнолетие български граждани няма да плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години – 175 милиона лева за 289 697 млади хора;
3. Преизчисляване на всички пенсии – 800 милиона лева;
4. За целия период от 1 до 12 клас учебниците ще са безплатни – 50 милиона лева за 581 300 деца;
5. До навършване на 14-годишна възраст лекарствата за децата ще са безплатни – 130 милиона лева за 1 004 845 деца; Безплатни детски градини – 60 милиона лева за 219 000 деца;
6. Семействата с ниски доходи получават помощ от 250 лева в началото на учебната година, освен за първи клас и за учениците от втори, трети и четвърти клас – 30 милиона лева за 120 000 деца;
7. - Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. От 380 лв. то да стане 650 лв. през 2021 г. – 75 млн. лв. за 60 000 майки;
8. Увеличение на еднократната помощ за майки студентки от 2 880 на 6 500 лв. – 20 млн. лв. за 6 027 майки;
9. Предоставяне на еднократна помощ в размер на 6 500 лв. За всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители;
10. 60 милиона лева за работещи родители на 9 230 деца;
 
  Автор: Корнелия Нинова
Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.