Когато политическият "дебат" вземе връх над академичния

Когато политическият
17-12-2020г.
3
Гост-автор

Г-н Михаил Мирчев не е от фаворитите ми, но честно да ви кажа изключително притеснителен е идеологическият механизмът, който бе задействан срещу него. От друга страна още по-притеснена съм от реакцията на Университета (за мен СУ "Св. Климент Охридски" си остава единственият университет в България) по възникналия казус. Съжалявам да призная, но не очаквах политическият "дебат" да вземе връх над академичния такъв, който в тази ситуация бе не просто необходим, а наложителен. И не бе проведен! А иначе, ако някой приема за победа! "уволнението" (каквото и да значи това при външен хоноруван преподавател) на преподавател по идеологически причини, както и липсата на дебат за качеството на един курс и дали лекциите на преподавателя са/не са наука/псевдонаука (такъв дебат не е проведен, проследимо от публикуваната от Университета информация), то наистина е част от куиър отряд за правилната гледна точка. А кому са нужди отряди в Университета? И защо сте там изобщо?

 Автор: Gergana Kodzheykova

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.