Хотелиерската и ресторантьорска асоциация пожела комунизъм сега

Хотелиерската и ресторантьорска асоциация пожела комунизъм сега
02-11-2020г.
6
Гост-автор

Накратко: държавата е длъжна не само да плати на 100% всички възнаграждения на работещите в този бранш, но и да издържа на 100% техните офиси – упоменато е изрично: „разходи за наем, ток, вода, отопление“ (и отоплението!) и да гарантира, че никой точно от този бранш няма да плаща лихви по кредитите си за идните четири-пет години.

Исканията по точки 2 и 3 от тяхното 10-точково писмо до премиера гласи:


Втора точка: Да се поемат за срока на пандемичната обстановка всички стопански разходи за ток, вода, отопление, наем и цялата работна заплата и осигуровки на служителите на онези компании, които регистрират спад в оборота над 30% спрямо 2019 г.

Трета точка: В случаите, когато икономическата дейност на туристическите предприятия се замразява временно с държавен акт… държавата да поеме гореизброените разходи за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. В същото време работодателят се освобождава от задължението да плаща съответните данъци и такси.

Основанието? Това е структуроопределящ бранш в икономиката на държавата, който дава 13% от БВП.

Като оставим настрана смайващата наглост, която разкрива самодейност от селски тип, от асоциацията лъжат. Яко лъжат.

Да започнем отзад напред.

Показаната по-долу картинка на сайта Statista, който обединява статистическите данни на всички официални институции по света, се позовава на Световната организация по туризъм UNWTO и там пише, че „делът на туризма към брутния вътрешен продукт на България e 3,9% към 2019 г.“ Докладът е публикуван на 20 септември, 2020 г.

 

 

 

Нито една държава не е забогатяла от продажбата на услуги и увеличаване на заетите в сферата на продажбите. Успешните общества генерират БВП от технологични и модерни дейности, а възможностите за туризъм се развиват посредством добре планирани (от образованите хора) дейности, които привличат платежоспособни крайни потребители. Всъщност единствено дългосрочното планиране, основано на научни прогнози, а не на желание за строеж на нови и нови хотели, гарантира растеж и устойчиво развитие на тази дейност. Работещите в сферите на услугите никога не стават богати и никога не считат работата си за структуроопределяща – дори и в Гърция, Турция и Испания, макар те да генерират най-много посещения на чужденци в Европа, когато условията го позволяват.

Сериозната разлика между утвърдените туристически държави и нашата идва както от прихода от единица потребител, така и от обема на сивия сектор.

Само до началото на кризата, именно от този бранш твърдяха на форуми и конференции, че у нас около 40 на сто от дейността в туризма, а в това число и ресторантьорството, е в сивия сектор. Към днешна дата обаче, всички са готови да „изсветлеят“, за да получат помощи.

Какво в исканията на БХРА прави впечатление?

На първо място това е резкият скок на заетите в ресторантьорството.

В началото на кризата на 13 март, бе съобщено на съвместна пресконференция на представители от туристическия бранш, в която участва и БХРА, че туризмът у нас – чрез хотелско настаняване, туроператорска дейност и ресторантьорство, дава хляб на 300 хил. души. В искането на БХРА от 29 октомври обаче пише: „Необходимо е национално съгласие за спасяването на 500 хил. работни места“. Става ясно, че от асоциацията стотиците хиляди за нищо ги нямат – 200 хиляди нагоре са добавени за ефект. Другата възможност е именно по време на кризата заетите в туризма и ресторантьорството, които досега са били в сивия сектор, внезапно да са се сдобили с легални трудови договори.

В този аспект Ковид-19 извърши чудо, което не бе по силите на нито едно правителство досега.

Още една „врътка“ предлагат от БХРА: „Туристическите бизнес предприятия да с разглеждат като средни, а не малки такива, въпреки че заради сезонния характер на дейността си, често не отговарят на критериите за нает брой работници.

И след като се очаква държавата да плати на 100% заплати, режийни разходи от всякакъв тип, да освободи собствениците от плащане на данъци, между другото „Да се разсрочат кредитите на туристическите компании с четири-пет години, като освен това им се отпуснат и оборотни средства, тъй като до 15 юни не се очертава да има каквито и да е постъпления за сезонните летни хотели.“

Да обобщим желанието на БХРА, заявено пред правителството:

1. Правителството гласува плащане на всички заплати на 500 хил. българи на 100 процента, ако нечий бизнес в сектора на туризма е намалял с 30%.

2. Никой собственик на бизнес от хотелиерството и ресторантьорството не плаща данъци и такси под горното условие.

3. Държавата плаща всички режийни разходи и осигуровки на всеки, който може да представи трудов договор за заетост в туризма.

4. Държавата дава джобни (оборотни) средства на всеки, който твърди, че е управлявал нещо в туристическия сектор.

След всички изброени искания, писмото завършва с неочаквано агресивно, но с хитра аналогия от библейски тип: „От Българската ресторантьорска и хотелиерска асоциация апелираме към правителството за пореден път да не ни хвърлят по някоя мярка като риба, с която да закусим, а да ни помогнат да закърпим пробитата мрежа на туризма чрез кризисен план за спасяване на сектора, така че да храним не само себе си и нашите семейства, но и да продължим да сме гръбнакът на българската икономика.“

 

 

 

Ако оставим настрана пошлостта на всичко написано, което е и безочливо спрямо всички други българи в същата или по-тежка ситуация, нека е ясно, че настоящата криза завинаги прекроява начина, по който туристическата индустрия работи.

Както е напълно излишно да се влагат пари в спасяването на туроператори, които и без това няма да съществуват само след две-три години във вида, в който са работили досега, така и няма причина да се влагат спасителни пари в хотелиери, които не знаят как да съществуват, ако към тях не пътуват постоянно огромни организирани групи от посетители, избрали офертите им, защото са най-ниските възможни.

Наглост е когато бранш от продавачи на най-простото – легло и храна, вярва, че е „гръбнак на икономиката“ на цяла държава. Ако е така, то тази държава е осъдена на вечна бедност и немощ, потопена в невежеството на хората, които могат да искат всичко от държавата, защото не могат да се ориентират в реалността.

В света само модерните високи технологии са с добавена стойност, само модерните производствени дейности носят дългосрочна и устойчива перспектива.

Може би писмото на БХРА е отлично основание от този момент държавата да се съсредоточи изцяло в сферите, които ще изнесат икономиката напред и да отреже излишно пилеене на средства дейности, които очевидно се ръководят от хора, чието мислене е спряло с Априлския пленум на партията от 1956 година. Не е редно умствени динозаври да диктуват ритъма на обществото, нито да изнудват всички ни с искания, които отминават дори дебелашкото чувство за хумор.


БХРА, извинете се! Поне това може да направите.

Автор: Надежда Величкова

Източник: Гласове

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.