Какъв е негласуващия властохолик?

Какъв е негласуващия властохолик?
11-10-2020г.
20
Гост-автор
из неделната преса:
Може да се каже, че най-странният и много масов тип от 2007 г. насам е т.нар. негласуващ властохолик. Това са негласуващи, които изключително ангажирано следят какво се случва в политическия живот, но не искат да участват в него с отдаването на своя глас. Те имат много често висока квалификация, изключителна автономност и способност да правят задълбочен анализ. … Тези хора често имат по-добро разбиране от аналитиците, които гледаме по екраните след изборите, но не участват, защото имат изключително диференцирана представа за това, че политическият живот не представлява онова, което в действителност е нужно на обществото ни. Той обслужва съвсем различни цели и участието в него е от чисто хигиенни съображения непрепоръчително. Този вид властохолизъм значи силна зависимост от обществено-политическия живот, интерес и ангажираност, и в същото време нежелание да се присъединиш към него. Тази група расте и можем да кажем, че това е единствената устойчива тенденция, която установихме с емпирични данни от 2001 г. насам. Много често тези хора имат конструктивно жизнен стил. Ориентирани са към постижения, грижат се за своето личностно развитие и имат много добра комуникативна, социална култура и емоционална интелигентност. Тези хора не могат по никакъв начин да бъдат докоснати от политическите партии и гледат на тях с отвращение и по много начини гледат с ясното усещане, че изборът е провал.
 
Д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България
 
Източник: Memento Mari
 

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.