In memoriam: СТЕФАН КИЧЕВ. Поетът, който избра да си отиде на 23 години...

In memoriam: СТЕФАН КИЧЕВ. Поетът, който  избра да си отиде на 23 години...
15-12-2020г.
287
Лентата
In memoriam:
СТЕФАН КИЧЕВ
През изминалата нощ е прекъснал доброволно своя живот младият поет СТЕФАН КИЧЕВ, само на 23 години.
Да си спомним за неговото творчество...
СТЕФАН КИЧЕВ
Из цикъла „Екраните не спят“
(Кибетрагични стихове)
1.
свѣт
светлик
светкавица
гръм
тряс!
нирвам се в грядуще
от раз
непрогледно, непознато
мрак, трънак, бодил
без божа душа
в тоз тъмен, машинен всесвят
паника
беж!
огнедишаща ламя
не, светещ небостъргач
на него неонов движещ се плакат:
„к звездам!“
спомени за прогрес,
в космоса широк някога мечтания за летеж
моментен световъртеж,
ала действителността
ме сграбчва, оттърсва от наивитета на
човек
тълпа ме заобикаля
тракащ с кокалите си скелет на футурист
ме забелязва,
целия обвит в метал
до мен се
доближава
и на мига се отвращава
топлината ме издава
признак на нескончаем регрес!
погледи бликат от омраза
навярно, нося се с обрива живот
сред
изцерена от него
пионерска раса
лазер ме пронизва
мадама от пластмаса
ми намигва
- как топла кръв ми липсва в моята клиентела!
има си хас!
в материята еднократна
вдъхнали са живот – не живот с радост, лъчи, сред пустиня мираж
а долен, прокобен
шантаж
животец за живуркане
сред блата, мочурища в пропаст на мечта
за прекрасен нов свят
празничен ропот във виртуалната тъма
пред мен се разкрива бъдещето на любовта!
 
 
Източник: Sofia Press, ФБ
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.