Илиян Василев: От богоизбрана нация, се превърнахме в кретаща нация, на опашката на Европа.

Илиян Василев: От богоизбрана нация, се превърнахме в кретаща нация, на опашката на Европа.
24-05-2021г.
23
Гост-автор

Хубав, най-хубав, най-светъл празник. С времето започваш да се питаш защо изобразяват Кирил и Методий с кирилицата, защото се бъркат църковнослаянски със старобългарски, защо, защо, защо?

Но пак с времето се научаваш да отделяш институционалната или представителната част в този празник, от личната, колективната, духовната.

Много са нещата, които още трябва да направим за да оценим величието на нашите букви - тайните кодове с които комуникираме помежду си - един от малкото избрани народи. Да си спомним да учителите си, за съучиници и състуденти, за всички от които сме попивали знанье и мъдрост.

Но смисълът на този празник е не толкова да го превърнем в поредния повод за елементарна патриотична гордост, колкото да осъзнаем че сме брънка от една историческа верига на величие, което не се възпроизвежда от само себе си, а е плод на нашите усилията, на огромната ни отговорност, защото нацията ни залинява и като демография, и като възторг за велики амбиции и дела.

От богоизбрана нация, се превърнахме в кретаща нация, на опашката на Европа.

Нашите предци сториха това което можаха, отличиха и издигнаха държавата ни сред народите.

"В световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови". Това е Кодът за действие.

Върви, Лети, Народе Възродени!

   Автор: Илиян Василев, фейсбук

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.