И се помолете! Защото може да има война!

И се помолете! Защото може да има война!
25-01-2022г.
285
Гост-автор
Не ми казвайте: "Бих се молил, но нямам време за цял акатист!" Гледате ли турски сериал по телевизията? Или някое забавно предаване? Или политическите приказки на обичайните нищоговорци? Ами, не ги гледайте! Не и преди да сте се помолили! Защото може да има война! И християните не трябва да посрещат наближаването й с пуканки в ръка...
Ако се налага, посегнете на най-милото - съкратете времето във фейсбук! И се помолете! Защото може да има война! Войните идват не само заради безумците (те винаги са вършели своите безумия). А най-вече, защото християните се увличат по духа на този свят и забравят за силата на молитвата!
П.П. И хич не слагайте отдолу като коментар: "Амин!" (а също розички, ръчички, човеченца, пеперудки и какво ли още не), ако не сте прочели акатиста!
 
АКАТИСТ КЪМ ГОСПОДА БОГА ЗА МИРА И ВЗАИМНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ ХОРАТА
Кондак 1
Поборниче Воеводо и Създателю на света, чуй ни, грешните, които се молим на Теб – нашия Творец и Промислител, погледни милостиво от висотата на Твоето свято жилище на изсъхналите от ненавист наши сърца и ги обнови с благодатта на Пресветия Твой Дух, та и ние на Теб, Благодетеля и Владиката на нашия живот, да зовем:
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Икос 1
Творче на Ангелите, Велики и Всемогъщи Боже наш, Ти си покорил под нозете Си всички стихии, Ти с една Своя дума си запретил на бурята и си заповядал да бъде тишина на Генисаретското езеро. Удивени от Твоето всемогъщество, на Теб, Владиката на света, зовем:
Източниче на мира и любовта, угаси ненавистта и завистта у Твоите люде;
Източниче на мира и любовта, ороси с капка от благодатта на Светия Твой Дух вледенените и ожесточени наши сърца;
Източниче на мира и любовта, насади в сърцата на Твоите люде добродетелта на кротостта и смирението;
Източниче на мира и любовта, изкорени от нас многообразното лукавство и лицемерие;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 2
Вседържителю и Спасителю наш, не ни оставяй сираци, но вслушай се в молението на нас, които с вяра Ти зовем: Алилуия!
Икос 2
Рече Господ на Своите ученици: „Нова заповед ви давам: да любите един другиго, както и Аз ви възлюбих, така и вие да любите ближните си“. И ние с умиление Ти зовем:
Източниче на мира и любовта, изпрати Ангел мирен, верен наставник на Твоите люде;
Източниче на мира и любовта, съгрей с огъня на благодатната любов и мир нашите души и сърца;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 3
Облечени в сила свише, Твоите свети ученици и Апостоли отидоха в света и проповядвайки Твоето Свето Евангелие за любовта и мира, с радост Ти пееха: Алилуия.
Икос 3
Имайки богатство от любов и неизречено милосърдие, Господи Боже наш, отвърни от нас, призоваващите Твоето свято име, раздорите и подай бързо помирение на Твоите люде. Изпълни сърцата ни с топлината на Твоята любов, та и ние, заради славата на Твоето име, на Тебе, Спасителю и Боже наш, да ти принасяме такава песен:
Източниче на мира и любовта, обърни ни към братолюбие и умирение;
Източниче на мира и любовта, избави ни от завист, гняв и ненавист към ближните;
Източниче на мира и любовта, благодатта на нашия Господ Иисус Христос и любовта на Бога и Отца и общението със Светия Дух да бъде с всички нас;
Източниче на мира и любовта, умири нашия живот, изпрати ни Твоя мир и ни помилвай;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 4
Прогони от нас бурята на яростта и негодуванието и ни научи с едни уста и едно сърце да зовем към Теб: Алилуия.
Икос 4
Слушаха Твоите свети ученици, Господи, словата от пречистите Твои уста: „Който има Моите заповеди и ги пази, той е, който Ме люби, а който Ме люби, възлюбен ще бъде от Моя Отец“. Удивени от Твоята неизказана любов, дръзваме да Ти пеем така:
Източниче на мира и любовта, очисти ни от нашите грехове, изсушаващи искрената любов в нас;
Източниче на мира и любовта, източил в пустинята вода от камък, източи от сърцата ни покаяние за нашите грехове, човеколюбие и милосърдие;
Източниче на мира и любовта, запази ни невредими от всички душепагубни страсти;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 5
Ти, Боже на мира и любовта, Който си оставил Своя мир на Твоите люде, посети и нас, Твоето наследие, с мир, та с благодарение от цялото си сърце да Ти зовем: Алилуия.
Икос 5
Владико на небето и земята, Боже Всемогъщи, Творче на небето и земята, Отче на милосърдието и щедростите, неизчерпаем Източник на милосърдие, премъдро създал всичко, Ти, Боже – Слънце на мира и любовта – погледни милостиво на Твоите люде, живеещи в грехове, пощади Твоето наследие, което от дълбините на душата Ти зове:
Източниче на мира и любовта, дай ни да се обичаме едни други – с думи, дела и истина;
Източниче на мира и любовта, смири нашите непокорни сърца;
Източниче на мира и любовта, дай ни да Те възлюбим с цялото си сърце и душа;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 6
Помилуй ни, Господи, помилуй нас, които зовем към Теб за мира на целия свят: Алилуия.
Икос 6
Всемогъщи Боже наш! Ти така си обикнал света, че си дал и Твоя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него и изпълнява Неговата воля, да не погине, но да има живот вечен. Затова и ние, недостойните, уповавайки се на Твоята безкрайна любов и милосърдие, Ти пеем така:
Източниче на мира и любовта, премахни от нас завистта, гордостта и злите помисли;
Източниче на мира и любовта, изкорени загнездената в нас пагуба на самолюбието – корен на много злини, и ни обгърни с тихо съзнание за човеколюбие;
Източниче на мира и любовта, дай ни винаги да виждаме своите съгрешения пред Тебе и ближните, да се смиряваме и никога да не осъждаме брата, но да го обичаме като самите себе си;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 7
Хвалете името Господне, хвалете, раби, Господа! Приеми, Господи, молитвите на тези, които Те величаят и Ти зоват: Алилуия!
Икос 7
Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, величаем Твоята неизказана любов към нас и Ти зовем така:
Източниче на мира и любовта, свързал своите Апостоли със съюза на мира и любовта, съедини и нас със съюза на нелицемерната любов едни към други;
Източниче на мира и любовта, съгрей сърцата ни с топлина към Теб, Христе Боже наш, та с чисто сърце и блага мисъл, и с всичката си сила да възлюбим Тебе и своя ближен като самите себе си;
Източниче на мира и любовта, научи ни на добродетелен живот в Твоята любов;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 8
Покажи ни, Господи, личби за добро, та да видят ония, които ни мразят, и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ни помогнал и си ни утешил. На Тебе, нашия Промислител и Подател на вечни блага, зовем: Алилуия.
Икос 8
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя; Господ е мое утвърждение и мое прибежище; на Тебе, моя Бог и истинска Светлина, пея така:
Източниче на мира и любовта, ороси ни с росата на Твоето милосърдие и развесели сърцата ни;
Източниче на мира и любовта, пробуди съвестта ни, спяща в нас, и укрепи нейния глас;
Източниче на мира и любовта, дай ни да познаем силата на Твоята любов към падналото човечество;
Източниче на мира и любовта, умъдри ни да бъдем предвъзвестители на Твоята любов за ближните;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 9
Да се възлюбим едни други, та в единомислие да Ти зовем: Алилуия.
Икос 9
Многоречивите витии като безгласни риби не могат да изрекат Твоите слова, Боже: „Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в любовта Му“. А ние пеем песен на Твоята любов:
Източниче на мира и любовта, подай щедро Твоя мир на всички;
Източниче на мира и любовта, Който не търпиш вражди, примири ни, за да пребъдваме в Твоята радост и мир;
Източниче на мира и любовта, наситил в пустинята хората с пет хляба, насити и нас с възжелан мир и свята любов;
Източниче на мира и любовта, претворил водата във вино на сватбата в Кана Галилейска, претвори в свята любов ненавистта в сърцата ни;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 10
Спаси, Боже, Твоите люде, и благослови наследието си, зовящо към Тебе: Алилуия.
Икос 10
Царю на силите, чистотата и целомъдрието, Христе Иисусе, угаси с роса свише пламъка на нашите страсти, та с чисто сърце и нескверни уста да Ти пеем хвалебна песен:
Източниче на мира и любовта, с ръката на нашия Ангел Пазител прогони от нас духа на гордостта и завистта;
Източниче на мира и любовта, очисти сърцата ни от злите похоти и лукави мисли;
Източниче на мира и любовта, огради ни с Твоите свети Ангели и тяхното крепко воинство;
Източниче на мира и любовта, изтръгни от нашата плът каменното и лукаво сърце, и ни дай сърце ново – благо, горящо от любов към Теб и нашите ближни;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 11
Наклони, Господи, ухото Си, и чуй ни, които от дълбините на сърцето си зовем към Теб: Алилуия.
Икос 11
„Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците – благоволение“ – възпяха Ангелите на Тебе, Родилия се във Витлеемската пещера. Царю на мира и любовта, спаси душите ни, за да Ти пеем:
Източниче на мира и любовта, Човеколюбче Господи, източил роса от пламъка, източи росата на любовта от нашите сърца;
Източниче на мира и любовта, подай мир и тишина на живота ни;
Източниче на мира и любовта, казал на Своите ученици: „Мир вам“ – изпрати и на нас Твоя спасителен, възжелан мир;
Източниче на мира и любовта, изпрати вечнотечащите струи на Твоята любов в сърцата ни;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 12
Благослови, Боже, с мир Твоите люде, които зоват към Тебе: Алилуия.
Икос 12
Боже, дал ни първата и най-голяма заповед да обичаме Теб, нашия Бог и Творец, от цялата си душа, от цялата си мисъл и с цялата си сила. И втора, подобна на нея: да обичаме ближния като самите себе си. На тези две заповеди се гради целият Закон и Пророците. Приемайки със сърцата си великата благодат на Твоите слова, зовем така:
Източниче на мира и любовта, сподобил ни да познаем най-голямата заповед за любовта, дай ни да познаем, че ненавистта е най-голям и тежък грях;
Източниче на мира и любовта, угаси пламъка на ненавистта и пререканията в нас;
Източниче на мира и любовта, умий проказата на взаимната вражда и очисти сърцата ни;
Боже, Източниче на мира и любовта, въдвори мир и любов в сърцата ни.
Кондак 13
О, Всемогъщи Боже! Промислителю наш, Източниче на мира и любовта, Подателю на живот и блага, приеми това принесено на Тебе от цяло сърце моление, чуй, Боже, нашата молитва и умири раздорите, враждата, ненавистта и завистта към нашите ближни в сърцата ни и ни дай мир, тишина, любов и примирение, та с радост да зовем на Теб, нашия Източник на мира: Алилуия.
(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос „Творче на Ангелите…“ и 1-ви кондак „Поборниче Воеводо…“)
Молитва
Владико на небето и земята! Отче на щедростите и милосърдието, неизследима бездна на любовта!
Ти със Своя Промисъл държиш цялото творение, приклони Своето Милосърдие към нашето моление, обнови сърцата ни с Твоята любов и въдвори мир, радост и веселие в нашия живот. О, Боже прави! Просвети ума ни и го изцели от лукавите и греховни помисли, и от всичките ни беззакония. Настави ни в пътя на истинското смирение, кротост и любов, за да изливаме мир, любов и милосърдие към ближните. Запази, Боже, душите ни в добродетелите. Дари мир на Твоя свят, Господи, и умири нашия живот. Господи, помилуй ни и спаси душите ни като благ и милосърден, и човеколюбец. Амин.
(Акатисти. Книга 1. София, Православно отечество, 2018.)
 
      Източник: отец Владимир Дойчев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.