Героите не умират

Героите не умират
10-01-2021г.
18
Гост-автор
На 10 януари 1944 г., прѣзъ Втората свѣтовна война около 280 самолета участватъ въ най-тежката до момента aнгло-американска бомбардировка надъ София.
Тя е комбинирана, дневно-нощна, т.е. ударътъ е повторенъ и кѫсно вечерьта. Загиватъ 447 души, а раненитѣ сѫ надъ 600. Сринати или полу-сринати сѫ 928 сгради, а 1632 – поврѣдени въ различна степень. Мнозина оставатъ безъ подслонъ насрѣдъ зимата. Въ близкитѣ дни властитѣ организиратъ началото на евакуация на гражданитѣ.
Българскитѣ летци успѣватъ да свалятъ не по-малко отъ 6 бомбардировача и 4 изтрѣбителя „Лайтнингъ”, други противникови самолети сѫ поврѣдени и прогонени отъ небето на София. Въ сражението участватъ и германски пилоти.
Споредъ съобщение на Би Би Си този день отъ всички операции надъ Царство България не сѫ се завърнали общо 31 английски и американски самолета. Слава на защитницитѣ на София! Не сте забравени! Героитѣ не умиратъ!
Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.