Г-жа Митева не е завършила военно училище.

Г-жа Митева не е завършила военно училище.
30-10-2021г.
42
Гост-автор
Гледам кандидата на ГЕРБ за вицепрезидент и чувам как говори добре за необходимостта да се говори истината, за върховенство на закона, за спазване на войнската клетва и все в този дух. Колко е израснала г-жа Митева, казвам си, когато говори за отговорност! В следващият момент разбирам как тя била дискриминирана и чак на третата година е допусната да кандидатства във Военна академия. Какви са фактите:
Г-жа Митева не е завършила военно училище. До 2002 г. има задължително изискване при кандидатстване във Военна академия да се представи диплома за завършено военно училище. От 2003г. случайно или не, товаа изискване е премахнато. Точно през тази година г-жа Митева е кандидатствала и е приета във Военна академия, когато "дискриминационното условие" за завършено военно училище е премахнато. Интересно, че примерно през 2009г. изискването за кандидатстването във Военна академия за завършено военно училище го има отново (просто не си спомням как е през периода 2004-2008) т.е. отново е въведено това "дискриминационно" според какндидатката за вицепрезидент на ГЕРБ условие. Оставям на страна защо е премахнато и върнато изискването за военно училище, но се чудя къде е дискриминацията за която твърди г-жа Митева през предхождащите 2003 години. Дискриминация ли е това или г-жа Митева не казва истината - нямах завършено военно училище и не отговарях на изискванията на действащата нормативна уредба. Нали говори за истината, за върховенството на закона или го говорим само когато и както ни е изгодно? Кажете истината г-жо Митева и не се срамувайте от това да я изговорите и няма смисъл една лъжа да бъде прикривана зад нормите на дискриминираните дами в Българската армия. А тя, Българската армия за съжаление е прекалено малка за да не се познаваме и знаем кой, какво и кога е сътворил!
 
   Автор: Димитър Стоянов, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.