Финландците пуснаха трети реактор в тяхната АЕЦ

Финландците пуснаха трети реактор в тяхната АЕЦ
22-12-2021г.
71
Гост-автор
Финландците пуснаха трети реактор в тяхната АЕЦ. Той ще:
- Има 1600 MW мощност.
- Покрива 14% от нуждите от електричество на страната.
- Печели при продажна цена от €40/MWh.
- Работи 60 години, ползвайки 32 т. ураново гориво на година.
- Ползва и гориво от отпадъци от други АЕЦ.
В това време една велика техническа нация, която се има за световно острие в борбата за намаляване на парниковите емисии и мотор на ЕС, се готви да затвори 4000 MW ядрени реактори по Нова година и да ги замени с въглищни и газови централи.
Нямам коментари.
 
   Автор: Боян Рашев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.