Exitus letalis

Exitus letalis
07-02-2021г.
52
Гост-автор

Автор: Любомир Канов, ФБ

Вирусът известен под името Ковид 19 води някои от разболелите се от него (които са малък процент от срещналите го), до летален край, до смърт, поради това че тяхната имунна система реагира ненормално на този нов РНК вирус.
Става дума за “свръхреакция”, която макар и предназначена да унищожи заплахата и да спаси организма на човека, всъщност го убива.
 
Нормалната имунна система се възпитава от детинство (колкото повече излагане на естествени природни фактори като кал, почва, антигени, животни, растения, естествени храни, толкова по-добре) и се научава да “модулира’’ своят отговор срещу различни патогени. Това се нарича нормална имунна система.
 
Тя не изключва излагането на различни патогени от околната среда: бактерии, вируси, гъби, плесени и пр, което е невъзможно, а приучва имунната система да ги разпознава и да се бори с тях успешно, когато ги срещне в околната среда някой ден.
 
Ключовата дума тук е “модулация” и естественият процес е: среща, опознаване, реакция и елеминиране на вредните, но неизбежни организми, които всяко живо същество среща в биологичното си съществуване и които потенциално ще му навредят.
 
Политически, обществата са приели и са се доверили тяхната “имунна” защита от заплаха за общественото здраве да бъде поета от Държавата.
 
Ако Държавата обаче реагира на една епидемия, наричана също така и пандемия без достатъчни основания, по един екстремен начин, без модулация и с типичният за смъртоносните случаи “свръхреактивен” начин, предизвиквайки социално-икономическа “буря”, тогава пациентът, тоест обществото, отива в реанимацията и не след дълго, мъчително умира, въпреки трескавите опити да му се дава финансов кислород.
 
Какъв е изводът?
 
Ако по някаква причина имунната система на обществата, дори на планетарно ниво, е настроено от своята защитна информационна система на правителствата по модуса “свръхреакция” и екстремна медийна цитокинна “буря”, тя е загубила своята протективна роля и се е превърнала в самата болест.
 
Резултатът е Exitus letalis. Но не в смисъл на Brexitus, а в смисъл на всеобщ икономически и психически колапс, естествено започващ от това, че имунната система на здравия смисъл и нормалността са били заместени от екстремизма на “свръхреакцията” да се запази “животът”.
Те и цитокините точно това искат, ама...
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.