Ескалира нов опит за прокарване на джендър- идеологията

Ескалира нов опит за прокарване на джендър- идеологията
22-03-2021г.
17
Гост-автор
Ескалира нов опит за прокарване на джендър- идеологията в България, алармира във Фейсбук специалистът по конституционно право Борислав Цеков по повод искането на  Гражданската колегия на Върховния касационен съд Конституционният съд да тълкува понятието „пол“. Питането на върховните съдии е дали полът има социално и психологическо проявление, които не са свързани с биологичното, а поводът – дела за смяна на пола в нашата съдебна система.
Този пореден опит за прокарване на джендър- принципите върви през два институционални канала – през правото на ЕС и през Съвета на Европа, по-конкретно през неговия Съд в Страсбург, обяснява Борислав Цеков:
 
„Добре познавам онази учебникарска мантра, която безкритично припяват онези колеги-юристи, които са избрали за свое професионално поприще правото на ЕС. А именно, че общностното право имало върховенство над националните конституции. Но това е теза, която е продукт не на суверенната воля на държавите, въплътена в учредителните договори на ЕС, а на съдийски активизъм, с който Съдът в Люксембург дописва тези договори, разширявайки тяхното приложно поле отвъд оригиналния смисъл и съдържание, които държавите са вложили в тях. Съдът на ЕС не може да дописва договорите, няма такова правомощие. И неслучайно тезата за върховенството на правото на ЕС над националните конституции е отхвърляна от множество конституционни юрисдикции в Европа, начело с Германия, Италия, Испания, Полша, Литва, а в определена степен и от нашия Конституционен съд.
 
Същото се отнася до съдийският активизъм на Съда в Страсбург (по ЕКПЧ – Европейска конвенция за правата на човека), който стъпвайки на доктрината за конвенцията като „жив инструмент“, все по-често разширява и изобретява принципи и правни положения, които не съществуват в оригиналния смисъл на ЕКПЧ и по тях суверенните държави не са давали съгласие и не са ги ратифицирали. Сега се прави опит да се вмъкне „правото“ на избор на пол, като част от правото на личен живот по чл. 8 ЕКПЧ и да се задължат държавите да признават това „право“ без особени изисквания и медицински критерии, а само на базата на лично заявление по административен ред. Никога в съдържанието на чл. 8 ЕКПЧ не е влагано такова съдържание досега. Свидетели сме на съдийски активизъм, а не на разумно и балансирано прилагане на ЕКПЧ. Това е опит да се заобиколят националните конституции и суверенната воля на държавите-членки на Съвета на Европа. Нашата правна общественост трябва да има самочувствието да отстоява върховенството на българската конституция, а не да разсъждава през мисловните схеми и интереси на чиновниците в Брюксел.
 
Нищо, което противоречи на българския конституционен ред, не може да има действие в Република България. И по това глобалистите не трябва да хранят никакви илюзии“
 
   Автор:Борислав Цеков
   Източник: anteni.bg

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.