Дялът от БВП, който България отделя за правосъдие, е два пъти по-висок от средния за страните от Съвета на Европа

Дялът от БВП, който България отделя за правосъдие, е два пъти по-висок от средния за страните от Съвета на Европа
06-10-2022г.
0
Андрей Янкулов
Днес беше публикуван докладът на Комисията за ефикасност на правосъдието към Съвета на Европа по данни от 2020 г.
Какви важни и любопитни неща ни казва за ситуацията в България?
1. Дялът от БВП, който България отделя за правосъдие, е два пъти по-висок от средния за страните от Съвета на Европа - 0.61% у нас срещу 0.30% средно за СЕ.
2. Съдиите на 100к души население (населението на България е отчетено като 6.9 милиона) у нас са 31.58 при средно за СЕ 17.60, а прокурорите - 21.98 при средно за СЕ 11.10. Още по-голяма е разликата при съдебните служители.
3. Заплатата на съдия и прокурор в началото на кариерата му у нас е 2.9 пъти на средната брутна заплата в страната, а медианата за СЕ е 2.2 пъти при съдиите и 1.8 пъти при прокурорите. В края на кариерата у нас е 5.2 пъти, а медианата за СЕ е 4.5 пъти при съдиите и 3.6 пъти при прокурорите.
4. Общият брой наказателни дела на първа инстанция на 100 души население у нас за 2020 г. е 1.45 при 2.61 средно за страните от СЕ. Броят наказателни дела намалява в сравнение с 2012 г., когато е бил 1.99 у нас, а средно за СЕ - 3.07.
 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.