DW: Киев ще се оттегли от Конвенцията за правата на човека по време на война

DW: Киев ще се оттегли от Конвенцията за правата на човека по време на война
29-04-2024г.
0
Лентата

Украйна е подала молба до Съвета на Европа за частично спиране на определени клаузи от Европейската конвенция за правата и свободите на човека в страната заради военно положение. Съответният документ беше публикуван на сайта на международната организация в неделя, 28 април. В него се уточнява, че самото заявление е подадено на 4 април.

Според заявлението Украйна ще престане да се придържа към разпоредбите на Конвенцията по време на войната като: неприкосновеност на жилищата (до принудителното отчуждаване на частна или общинска собственост за нуждите на държавата); конфиденциалност на кореспонденцията, телефонните разговори и друга кореспонденция; ненамеса в личния и семейния живот; свобода на движение и свободен избор на местоживеене; правото на свобода на мисълта и словото; свободно изразяване на мнения и убеждения, както и правото да събира, съхранява и разпространява информация; право на събрания, митинги и стачки; правото на притежаване, ползване и разпореждане със своята собственост.

Мерки и действия в нарушение на Конвенцията

В документа са посочени и конкретни мерки и действия, които могат да бъдат въведени по време на военно положение в нарушение на Конвенцията: принудително отчуждаване на частна или общинска собственост за нуждите на държавата; налагане на вечерен час; специален входно-изходен режим, ограничение на движението на граждани и чужденци, трафик; проверка на вещи, транспорт, багаж, товари, служебни помещения и жилища на граждани; забрана за граждани, регистрирани във военни или специални органи, да променят мястото си на пребиваване или престой без надлежно разрешение; определяне на военни такси за физически и юридически лица.

Продължава военното положение и общата мобилизация в Украйна заради военната инвазия на Русия. 

Изданието "Зеркало недели" припомня, че по време на режима на военно положение военните имат право да конфискуват превозни средства и част от оборудването на предприятия от всички форми на собственост, органи на държавно управление и самоуправление, както и на граждански лица.

Източник: DW

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.