Доц. Христев: Отдавна сме в онова ”внимавай какво говориш”

Доц. Христев: Отдавна сме в онова ”внимавай какво говориш”
23-05-2021г.
7
Гост-автор

Масовото подслушавне на "опасни" за властта и статувкото субекти също не е новост. То е ежедневие отдавна. Отдавна в България се върнахме в условията на онова "внимавай какво говориш", "внимавай къде го говориш", "това не е за телефон"...Иначе казано, ние отдавна сме в среда, в която разбирането, че всичко се следи и подлсушва, е предопределящо за комуникацията и поведението на много голяма част от хората.

Особено на тези, които са общество активни или имат някакъв по-сериозен бизнес.


Може би много бързо забравихме за т.нар. операция "Червеите", която беше заметена под килима без да се изяснят реалните ѝ мащаби, без да се потърси реална отговорност на хората, които я бяха оркестрирали и провели. Затова и отново сме изправени в ситуация, при която се оказва, че много хора, свързани с опозицията и съпротивата срещу статуквото на масовата корупция, пороникнала навсякъде във властта, са подслушвани.
Подслушването на десетки политически лица от опозицията от службите за сигурност, е поредната мащабна злоупотреба с власт, която ни приближава все повече до установяването на авторитарен режим. За да не продължава слухтенето и следеното в стила на едно минало време, да е еждевие в България, този случай трябва да бъде разровен до дъно. А след това службите, които са замесени в него да бъдат изцяло пренаредени.


Съществуването на правоохранители и правораздавателни органи, които са превърнали нарушаването на основните правила за своята законна дейност в практика, е не просто порок и злоупотреба с властта на тези органи. Това е заплаха за демокрацията. Съвсем реална, а не хипотетична. И на тази заплаха трябва решително да се реагира.


Пресичането на все по-видимата криза на правовата държава и демокрацията в България, връщането ни в пътя на развитие като нормална еворпейска демокрация, предполага както на прокуратурата, така и на органите на т.нар. специализирано правосъдие, а и на органите на вътрешна сигурност, да бъде направена ревизия до основи. След което да бъдат изцяло пренаредени. Това обаче няма как да стане в рамките на тези органи и със сегашния им състав. Може да стане само при силен вот в подкрепа на политически лица, които ясно се ангажират с осъществяването на кардинална реаорганизация на органите за вътрешен ред и сигурност и излъчване на парламентарно мнозинство, което да приеме и проведе тази реформа.

Facebook, доц. Христо Христев

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.