Дипломата на главния прокурор Иван Гешев наистина е под въпрос (ДОКУМЕНТ)

Дипломата на главния прокурор Иван Гешев наистина е под въпрос (ДОКУМЕНТ)
22-07-2021г.
76

Оказва се, че не само работата, а и дипломата на главния прокурор Иван Гешев е под въпрос. И по-точно – може да се смята за невалидна по начина по който е издадена. Гешев не е трябвало да бъде назначаван на длъжности, които изискват юридическо образование.

Въпросът беше поставен публично от адвоката Минчо Спасов в предаване на телевизия „Евроком“. Той обясни с подробности какво не е наред с дипломата на юрист на Иван Гешев.

Иван Гешев е завършил Академията на МВР, наричана в миналото Школата в Симеоново или милиционерското училище, а след 1991 г. вече е ВИПОНД (Висш институт за подготовка на офицери 

и научно изследователска дейност), акредитирана е по закона за Висшето образование от 2001 г.

Както е известно, Бойко Борисов е завършил пожарникарския факултет на Школата в Симеоново, сега Академия на МВР. С идването му на власт кадрите от тази школа/академия навлязоха нашироко в съдебната система. На завършилите някои специалности в тази академия в различни година са давани и дипломи за юридическо образование. В академията са преподавали гостуващи преподаватели по право от Софийския университет. На някои випускници с приравнителни изпити в университета е давана и диплома по право. В някакъв период такава диплома е давана и без приравнителни изпити, а със специални разпоредби. Дипломата на Иван Гешев е издадена въз основа на указ № 2415 на Държавния съвет на НРБ от 1987 г., подписан от Тодор Живков. С този указ тогавашната Висша школа на МВР получава правото да издава дипломи за юридическа правоспособност на завършващите. Но указът не действа след премахването на Държавния съвет и приемането на новата конституция. В самия сайт на Академията е записано, че указът позволява да се издава юридическа правоспособност само до 1991 г., когато по Закона за МВР институтът е преобразуван във ВИПОНД.

Дипломата на Иван Гешев е от 1994 г. В нея ясно е написано, че е

издадена въз основа на указа от 1987 г.

На копието от дипломата на Иван Гешев, представено пред Висшия съдебен съвет за избирането му, липсват имена и подписи на ректора и на председателя на държавната комисия. Да предположим, че по някаква предпазливост някой е решил да премахне подписи, за да крие лични данни от 1994 година. Но дипломата няма и номер. Липсва и факултетен номер на студента. Това не е спада към личните данни, които трябва да се пазят. Да допуснем, че и номерът е заличен по някакви причини.

Но има друг по-съществен проблем.

Дипломата за висше образование на Гешев е със специалност „Охрана на обществения ред и борба с престъпността от направление Държавноправни науки” – така е изписано на самата диплома. Тя е издадена по време, когато тогавашният ВИПОНД няма законово основание да издава дипломи по право като ВУЗ. Чак през 2002 година по предложение на председателя на парламента проф. Огнян Герджиков депутатите гласуват, че студентите и курсантите от ВИПОНД, изучаващи „Държава и право“, могат да придобиват образователна степен „Бакалавър“. Това се прави, защото по закон ВУЗ се създава с решение на парламента (вече няма укази и Държавен съвет), а не с наредба на министерство или с решение на Министерския съвет. Но и с онова решение от 2002 г. завършващите Академията на МВР като бакалаври, без да станат магистри, нямат право да упражняват юридическата професия в съдебната система. Трябва да направят магистратура за целта.

Адвокат Минчо Спасов подчертава, че през 1994 г. към датата на придобиване на дипломата на Иван Гешев, ВИПОНД не е имал статус на ВУЗ, който да издава дипломи за юридическо образование.

Спасов обръща внимание и на

удостоверението за правопсособност на Гешев от 1996 г.

Това е „Удостоверение за издържан теоретико практически изпит за успешно завършен стаж”. То също няма номер, в полетата на бланката липсва и номера на дипломата, и факултетен номер, липсва и подписът на министъра на правосъдието. Тези места, както в дипломата, са оставени празни. Те също не са лични данни. Само в долния край на листа има надпис „Вярно!”, като заверка на копието.

В удостоверението за правоспособност на Гешев – за изпит и завършен стаж – също няма подпис. В бланката в местата за номер на диплома и факултетен номер също е оставено празно. По-надолу на листа има само надпис „Вярно!“ като заверка за копието.

В предаването на Люба Кулезич по „Евроком” адвокат Иван Петров, биш апелативен прокурор на София, коментира така изнесеното от адвокат Спасов: „Доколкото разбирам Гешев няма правоспособност да бъде магистрат. Ако той изначално не е имал тази правоспособност, той изобщо не е могъл да встъпи като следовател, прокурор или главен прокурор. Ако това действително се провери и дали ВИПОНД са могли да издавата специалност „Право“, то може да се окаже, че Гешев не може да бъде част от съдебната система. Като са го допуснали веднъж в нея, след това са решили, че може да го развиват вътре в нея.“

     Източник: e-vestnik

 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.