Димитър Ташев: В никакъв случай България не трябва да приема затворници и бежанци от Австрия, Германия и Италия

Димитър Ташев: В никакъв случай България не трябва да приема затворници и бежанци от Австрия, Германия и Италия
07-06-2024г.
0
Лентата

Представяме ви втора част на разговора с Димитър Ташев – кандидат за евродепутат от ПП „Общество за нова България“.
Димитър стана популярен с това, че беше част от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, но ги напусна, заради принципни различия.
Днес Ташев отново влиза в битка за прозрачност и срещу корупцията, този път на по-голямата европейска сцена.
Говорим си за три особено важни въпроса – мигрантската политика на Европа, т.нар. „джендър“ теми и еврозоната.
Lentata.com реши да му зададе и няколко въпроса извън политиката, за да открехнем малко завесата към човека Димитър Ташев.
Приятно четене.
***
Lentata.com:
Твоята позиция за мигрантската политика на Европа. И как България трябва да се отнася към мигрантския въпрос?

Димитър Ташев:
Като кандидат за евродепутат вярвам, че Европейският съюз трябва да има последователна и хуманна миграционна политика, която дава приоритет както на защитата на човешките права, така и на сигурността на нашите граждани.

Първо, бих искал да подчертая, че всяка държава-членка на ЕС, включително България, носи отговорност за справянето с мигрантския въпрос. Ние обаче сме по-силни заедно и сътрудничеството между държавите-членки е от решаващо значение за намирането на ефективно решение. Ето защо подкрепям създаването на обща европейска система за убежище, която гарантира справедливо разпределение на тежестта сред всички държави-членки. Това включва подкрепа за България и всички гранични страни, които са подложени на значителен натиск поради големия брой пристигащи лица, търсещи убежище.

Второ, смятам, че е изключително важно да инвестираме в мерки за предотвратяване на нелегалната имиграция. Това включва укрепване на външните граници на ЕС и в България, като гранична страна, чрез подобряване на технологиите за наблюдение, увеличаване на персонала и осигуряване на подходяща инфраструктура. Също толкова важно е да работим в тясно сътрудничество със страните на произход и транзит, за да идентифицираме и предотвратим причините за нелегалната имиграция.
Що се отнася до позицията на България по отношение на мигрантския въпрос, аз вярвам, че страната ни трябва да играе активна роля в оформянето на миграционната политика на ЕС. Ние трябва да защитаваме нашия национален интерес, като същевременно признаваме споделената ни отговорност за справяне с предизвикателствата, породени от миграцията. Това включва участие в дискусии относно справедливото разпределение на бежанците и предоставяне на подкрепа на граничните държави-членки, като Гърция и Италия.
В никакъв случай България не трябва да приема затворници и бежанци от Австрия, Германия и Италия. 
Австрия има 80 000 бежанци от които 40 000 са от Близкия изток. От тях над 2000 са в затвора, поради извършени различни престъпления. Ако България продължава да ги приема от Австрия, ситуацията може да е подобна.

В заключение, справянето с мигрантския въпрос изисква колективни усилия и ангажимент за намиране на баланс между защитата на човешките права и гарантиране на сигурността на нашите граждани. 
Като евродепутат ще работя, за да осигуря силна и ефективна миграционна политика за Европейския съюз, която защитава интересите на всички участващи страни.

Lentata.com: Защо си против т.нар. джендър идеология?

Димитър Ташев:
Като кандидат за евродепутат съм твърдо против т.нар. джендър идеология, защото тя представлява заплаха за традиционните семейни ценности и обществения ред. Това е политическа доктрина, която се стреми да разруши установените норми и вярвания относно пола и половата идентичност чрез налагане на небиологични дефиниции и насърчаване на поведение, което противоречи на естествените човешки инстинкти.
Джендър идеологията често води до объркване сред децата и младите хора, тъй като ги кара да поставят под въпрос собствената си идентичност и сексуална ориентация. Освен това, той насърчава разделението в обществото и създава напрежение между тези, които подкрепят тази идеология, и онези, които я отхвърлят.
Вярвам, че семейството, изградено върху принципите на брака между мъж и жена, е основната клетка и фундамента на всяко здраво общество. Като евродепутат ще работя за защита на традиционните семейни ценности и ще се противопоставя на всякакви опити за прокарване на джендър идеологията в законодателството или образователните системи на ЕС. Ще отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

Lentata.com: Влизане на България в еврозоната – твоята позиция каква е?
Димитър Ташев:
Като кандидат за евродепутат твърдо вярвам, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе множество ползи за нашата страна, включително повишена икономическа стабилност, по-ниски лихвени проценти и подобрена репутация сред международните инвеститори. Въпреки това разбирам и опасенията, свързани с потенциална инфлация. 
Ако бъда избран, бих работил за осигуряване на плавен преход към еврозоната чрез внимателно планиране и тясно сътрудничество с европейските институции. Това включва прилагането на структурни реформи, укрепване на институциите и гарантиране, че българската икономика е достатъчно подготвена да издържи на изискванията на единната валута.

10 БЛИЦ ВЪПРОСА КЪМ КАНДИДАТ-ЕВРОДЕПУТАТА ДИМИТЪР ТАШЕВ

1. Моята любима книга е..... Everyday hero, Robin Sharma.
2. Любимият ми град в България е... Бургас.
3. Любимият ми град в Европа е... Барселона.
4. Най-много се гордея с това, че.... в България има огромен брой вярващи в победата срещу корупцията. 
5. Вярвам че,.... България ще надмине Швейцария и че ще е пример за Европа
6. България за мен е... рай.
7. Моят любим герой от филм е....СуперМен...? Защото... е  помогнол на много хора.
8. Любим политик? Защо? Бил Нелсън, Директор на НАСА. Защото ме научи как да съм лидер, който да се грижи и служи на обществото.


9. Европа за мен е... континент, където всички можем да просперираме, като се обединим и подкрепяме в различията си, върху основата на християнските принципи . 
10. 3 неща, без които не мога -  „честността, решаване на обществени казуси, тенис“. 


Купуването и продаването на гласове е престъпление.
***

*Платена публикация по договор за медиен пакет за Европейски избори на 9-ти юни 2024.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.