Да се имунизират или не хората с автоимунни заболявания?

Да се имунизират или не хората с автоимунни заболявания?
12-12-2020г.
14
Гост-автор
По въпроса : да се имунизират или не хората с автоимунни заболявания. Много голям въпрос при липса на каквато и да било информация. Ще пиша два поста. Днес ще се опитам да ви запозная изцяло на сравнително достъпен език за принципа на действието на двете РНК ваксини (на Psizer/Bionteck и на Moderna). Първата ще е първа за България, а втората може би втора.
 
И двете ваксини съдържат т.нар. информационна РНК (иРНК), като е важно да се отбележи, че тя е „non replicated”, тоест не може да се възпроизвежда. иРНК и в двете ваксини може единствено да „създава” един единствен белтък, който е част от SarsCov-2 вируса и е известен като S – протеин. След това иРНК се разгражда. Като част от ваксината иРНК e обвита в липидно мехурче. Именно по отношение на състава и структурата на това липидно мехурче са основните разлики между ваксините на двете компании. Ваксината се инжектира подкожно и това инжектиране има няколко резултата:
 
1. Липидното мехурче се слива с мембраните на клетките в мускулите и попада в тях. Вътре в клетката то се разгражда и иРНК се открива и създава S протеина. Той се възприема като чужд (той си е такъв) и клетките го показват на повърхността си, за да го видят някои от клетките на имунната система, които действат срещу него. Друга част от S протеина се изхвърля навън (това е едно от най-впечатляващите свойства на използваната иРНК- да създава протеин S, който да се изхвърли навън и това е технологична гордост на Moderna, залегнала в техния патент. При другата ваксина същото го има)
 
2. Подкожната инжекция води до привличане на множество специализирани клетки, които активно поглъщат липозомата, както и изхвърления от клетките в мускулите S протеин. Погълната липозома има същата съдба както в т.1. Поетият изхвърлен S протеин пък се обработва и също показва от тези специализирани клетки, но по друг начин, задействащ други нива на имунната система. Наред с това се стига до продукция на множество вещества с антивирусно действие (интерферони) от специализираните клетки.
 
Крайният резултат, че се задейства имунния отговор, както чрез антитела, така и чрез Т клетки срещу този S протеин. Когато дойде вирусът носещ S протеин имуннната система е готова за унищожението му.
Знам, че вероятно е много сложно за разбиране, но ви описах на практика всичко, без да изпускам нищо.
 
При тези ваксини няма обсолютно никакъв шанса да се повлияе на гените, да не говорим за глупости като чипиране. Имаме иРНК, която просто създава един белтък и се разгражда. За нищо повече не би могла да служи.
По мое мнение от имунологична гледна точка подходът е просто възхитителен.
Утре ще продължа темата.....
 
Автор: Проф. Кюркчиев
 

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.