Човек изгубва всяка власт над себе си

Човек изгубва всяка власт над себе си
10-11-2020г.
24
Костадин Костадинов
"Всеки ден хората губят инициативата си, енергията си, волята си и способността си да действат. Постоянно растящото задоволяване на материалните нужди, изглежда, става техен единствен идеал. Семейството се разлага, обществото се разпада. Неблагодарност се шири сред всички класи - най-бедни и най-богати. Младежта се отказва все повече и повече от занятия, които изискват мислене, инициатива, енергия, усилия на личността и волята. Най-малката отговорност ги ужасява. Навсякъде се развива един безграничен егоизъм. Индивидът започва да се занимава само със себе си. Съвестта капитулира, общият морал изчезва и постепенно изчезва. Човек изгубва всяка власт над себе си. Той не може вече да се владее, а който не може да се владее, е осъден да бъде завладян от другиго...
 
Най-потисническото управление както за характера, така и за интелигентността е царизмът във всичките му форми. Той се стреми само да доведе равенството до низост, а низостта до робство. Той подхожда много на низшите нужди на западащите народи и затова те се връщат към него веднага, щом имат възможност. Първата значка, показана от кой да е генерал, веднага ги завежда назад. Когато един народ стигне дотук, неговият час е дошъл, неговото време е изминало вече."
 
Имате ли представа, че това са думи на френския психолог Густав Льо Бон, написани от него в книгата му "Психологични закони за развитие на народите"? Книгата излиза през 1894 г. Кажете, напомнят ли ви за нещо тези думи? Описаната от автора ситуация изглежда ли ви позната?
 

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.