Четиво за прокурори: Финансов биберон от 1 140 000 лева за българската култура

Четиво за прокурори: Финансов биберон от 1 140 000 лева за българската култура
07-12-2020г.
9
Гост-автор

На 1 декември в Национален фонд „Култура“ (НФК) бе проведено извънредно заседание. То е инициирано от управителния съвет на НФК с председател Министъра на културата г-н Боил Банов и членове Борислава Танева (пианист, композитор), Боян Ангелов (писател), Божидар Манов (кинокритик, журналист), Весела Христова-Радоева (изкуствовед, пиар на Националната галерия), Деница Езекиева (пиар, театровед), Станислав Почекански (Съюза на българските музикални и танцови дейци), Юрий Дачев (театровед, драматург), Елиянка Михайлова (директор на Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ при МК), Тодор Чобанов (заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ при Столична община) и Георги Керезов (главен експерт към Министерство на финансите). С други думи – както е посочено и на сайта на НФК, в състава на управителния съвет са включени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Кои от всички тези лица са присъствали на извънредното заседание от 1 декември не е ясно, но е сигурно, че те са излезли с едно смущаващо дори на пръв поглед решение „за разпределяне на допълнително гласувани средства по Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата“. Тези пари са разпределени по следния начин: Народно читалище Славянска беседа 1880 – 60 000 лв.; Ви Ен Тийм ООД – 60 000 лв.; Евро Диалог ООД  – 60 000 лв.; Страйп Медиа ЕООД – 60 000 лв.; АЖУР ПИКО ЕООД – 50 000 лв.; Сдружение „Театър „Криле“ – 40 000 лв.; БОНИНИ ЕООД – 50 000 лв.; Вива Арте ООД ООД – 50 000 лв.; Б.Т.Р. Лайв ООД – 60 000 лв.; Монте Мюзик ООД – 60 000 лв.; Ти Ейч Си ЕООД –  60 000 лв.; Галерия Лоранъ ЕООД – 50 000 лв.; А КУБ ГАЛЕРИЯ ООД – 30 000 лв.; „Деа Арт“ EООД – 25 000 лв.; Дурмана Еоод – 60 000 лв.; Арт Фест ЕООД – 32 000 лв.; Фондация „Стоян Камбарев“ – 60 000 лв.; Блу Ем ЕООД – 60 000 лв.; САВОРЕ Фондация – 50 000 лв.; Сдружение „Тишина“ Сдружение – 50 000 лв.; DOMA Art Foundation – 45 000 лв.; Театрална компания Момо – 50 000 лв.; ЗОНГ Сдружение – 58 000 лв.;  Галерия „Структура“ ЕООД – дофинансиране с  20 000 лв. Подчертавам смущаващо, но не защото са раздадени 1 140 000 лева. Не дори защото това е направено без да е посочена никаква информация, какви са причините за тази щедрост от страна на НФК. Смущаващ е преди всичко фактът, че са финансирани проекти, които вече са били отхвърлени по програмата за Подкрепа на професионалните организации в областта на изкуството. Една програма, резултатите по която бяха обявени на 12 ноември.

Тогава почти всички тези проекти са били отхвърлени от журито, но след по-малко от три седмици управителният съвет на НФК се събира и в опозиция на журито решава извънредно, за да не кажем скандално, да ги финансира. Решава да субсидира проекти, които според журиралата преди това комисия от експерти нямат необходимите качества и/или имат редица технически пропуски. Финансира проекти, който не отговарят „на изискванията в техническо и съдържателно отношение“, „на целите и приоритетите на програмата“, които са с „неубедително художествено качество“, със „силно завишени хонорари“ и не на последно място по-важност – проекти, които са с „некоректно попълнена и липсваща документация“.* (виж долу извадка с пълните мотиви на журито за отхвърлянето на отделни проекти, които сетне се оказаха финансирани от управителния съвет на НФК)

Няма как да не направи впечатление, че управителният съвет на НФК е решил да финансира отхвърлени проекти на организации и личности, които, след като се публикуваха първоначалните резултати, бяха доста шумни в социалните медии, а и не само. Личности, които излязоха и открито критикуваха непрозрачността в работата на Министерство на културата и начина на журиране на проектните предложения. Личности, които се обявиха категорично срещу решението техните проекти да не бъдат финансирани.

Очевидно създалата сe гюрултия е имала ефект и „децата, които най-много мрънкаха“ бяха задоволени. Сега същите тези „деца“, учтиво замълчаха. Очевидно кротко се радват на успеха си и улисани в задоволството си не искат и да знаят как така изведнъж са получили отказаните им първоначално пари. Изобщо вече не ги вълнува с какви мотиви е станало това, а още по-малко – колко прозрачна е била процедурата. А че тя е непрозрачна – това е повече от видно.

Съзнавам, че в момента същите тези хора, тези труженици на правовата държава, тези радетели за справедливост ще се хвърлят яростно на културния тепих и ще заявят, че те са депозирали официални писма в Министерство на културата, изразявайки несъгласието си с взетите решения. Знам също, че екипът на Министерство на културата и НФК, ако все пак не решат да запазят мълчание, както правят обикновено, ще твърдят, че въз основа на внесените възражения са свикали извънредно управителния съвет на НФК и заедно с г-н Министъра на културата са разпределили благородно и по закон едни 1 140 000 лв. Защото у нас всичко е по закон и всичко е в името на културата.

Така ситуацията ще се разтвори в разговори, интервюта и активни мероприятия, които със сигурност няма да дадат отговори на някои наистина много важни въпроси, касаещи работата на НФК и Министерство на културата. Тези въпроси с липсващи отговори са много, но в случая, струва ми се, че основните са:

  1. Откъде са средствата в размер на 1 140 000 лв., с които са финансирани проекти, обявени дни преди това, че не отговарят на необходимите изисквания? И това въпреки факта, че сред отхвърлените първоначално проекти има не един и два, които не са подкрепени не защото имат недостатъци, а единствено с мотива, че „парите по програмата са изчерпани“. Когато обаче изведнъж отнякъде се появяват 1 140 000 лв., управителният съвет на НФК не взема решение да финансира приоритетно одобрените проекти, а такива, чиито автори са се „разплакали“ заради несправедливото им ощетяване.
  2. Какви са мотивите на управителния съвет на НФК да финансира тези отхвърлени проекти? Това е направено противно на указанието, дадено в документацията на НФК, че ако за един проект експертната комисия казва, че „не се финансира“ това „означава, че проектът Ви има твърде много забележки, е недопустим или не е успешен конкурент в конкурса и Вие повече не можете да кандидатствате с така предложените дейности и стратегии в следващо издание на конкурса“. Казано с други думи – защо управителният съвет на НФК свиква експертна комисия, чието становище сетне не е взето предвид? Нещо повече – дори да са подадени възражения от страна на бенефициентите по програмата, защо управителният съвет на НФК позволява внасянето на отсъстваща документация по проектите? А ако такава не е внасяна, тогава на какво основание са финансирани съответните проблематични проекти?
  3. Защо проектът на галерия „Структура“ е дофинансиран с 20 000 лв.? А в същото време експертната комисия твърди, че „липсват документи за ясна обосновка на възнаграждения и режийни разходи. Слабостите на проекта са в неговата икономическа и финансова обосновка. Не става ясен принципът, по който е разделен бюджетът за наем между исканата сума от НФК и кандидатстващата организация. Проектът е одобрен за финансиране с редукция в бюджета, свързана с липса на достатъчно убедителни доказателства по упоменатите пера“.

Уви, тези въпроси, едва ли ще бъдат зададени, а незададени, отговорите им ще останат неизвестни. Но дори и да бъдат зададени, отговори едва ли ще бъдат получени. Не защото няма кой да отговори на тях, а защото Министерство на културата отдавна е избрало стратегията да пази мълчание като в театрален салон, в който тече първокласен спектакъл. Както пази мълчание по казуси като „борба с фалшификатите“, „къщата музей на Андрей Николов“, „опазването на недвижимото културно наследство“ и ред други. Както пази мълчание по отношение на невидимата програма за целево финансиране към Национален фонд „Култура“ по която годишно се раздават хиляди левове без изобщо да е обявено публично, че такава програма съществува. Както пази мълчание по въпроса защо след като бе обявено официално по всички документи, че програмата за Подкрепа на професионалните организации в областта на изкуството разполага с бюджет от 3 милиона лева практически похарчи 6 844 732,25 лв., за да финансира одобрените от експертната комисия проекти? Да, това е позитивно за българската култура набъбване на бюджета с почти 4 милиона лева, но от всичко това остава горчив вкус от усещане за непрозрачност, лъжи, интриги, подмяна.

Какво тук значат някакви си милиони, какво тук означават някакви експертни комисии? Всичко е в ръцете на управителния съвет на НФК и Министерство на културата, а българските артисти и изкуство отдавна са негови заложници. Заложници на десетилетна подмяна, лоши законодателни инициативи и отсъствие на каквото и да е желание за промяна.

Още по-тъжно е, че резултатите от проведеното извънредно заседание на управителния съвет на НФК са доказателство, че дори непослушните деца на българската култура могат много бързо да бъдат укротени. Тези непримирими с „безобразията в Министерството“ културни дейци очевидно бързо замлъкват, когато в устата им бъде втъкнат биберонът на задоволството. Един финансов биберон, който превръща дългогодишни врагове в приятели, критици в мъркащи котараци, високо морални и етични артисти в дисциплинирано ръкопляскаща тълпа.

Или както беше написал поетът: „О страшен маскарад – циничен и жесток!“

 

* Списък на отхвърлените проекти и мотивите, с които първоначално журито е отказало да ги финансира.

Народно читалище Славянска беседа 1880

Проектът е за създаването на конкретен проект – спектакъл и само косвено за организация. Отсъстват ясно разработени стратегически направления и методи за устойчиво развитие, както и методи за изграждане на организационен капацитет и онлайн технологии. Има институционален характер и е разработен конвенционално без наличието на иновационни елементи. Развитието на аудиториите и партньорските отношения е слабо застъпено. Проектът не е одобрен за финансиране.

Ви Ен Тийм ООД

Проектът не отговаря на изискванията на програмата в техническо и съдържателно отношение. Липсва и обосновка на бюджета (който не е попълнен в изискваната форма). В Приложения 7 и 2 не са посочени конкретно реализирани проекти през последните три години. Приложение 6 на практика не представя нищо. Информацията в Приложение 5 е нерелевантна. В Приложение 3 липсва убедителна аргументация. Липсват биографии и информация за участниците в проекта. Самият проект не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът не е одобрен за финансиране.

Евро Диалог ООД

Проектът е разработен като режисьорска платформа – мениджърско-маркетинговата страна е слабо засегната. Отсъства дългосрочна стратегия и няма доказателства за устойчивост. Целевите групи и връзката с потребителите е много слабо засегната. Партньорството не е достатъчно развито. Няма иновативни елементи. Използването на дигитални технологии е само споменато, но не е развито. Офертата за печат е от 20.02.2019 г. не е актуална. Договора за наем, който е предоставен включва търговски и складови площи. Също така и предоставените фактури за ел. енергия, вода и топлинна енергия е за всички тези помещения. Сумата за наем е посочена в матрицата за бюджет с включена сума за закъснели плащания, съгласно споразумение, което предстои да бъде подписано. Техниката за закупуване не е посочена в 1.5 ДМА. Ако бъде преместена ще се наруши правилото относителният дял на административните разходи да е до 60% от исканата сума. Проектът не е одобрен за финансиране.

Страйп Медиа ЕООД

Проектът е много общ и неясно описан. Няма представена стратегия за развитие, не предлага програма, неубедително художествено качество на представяните спектакли. Бюджетът е неаргументиран. Сумата за административни разходи, за финансиране от Фонда, надхвърля допустимите 60% от исканата сума. Доказателства към бюджета като трудови договори и оферти не са приложени. Проектът не е одобрен за финансиране.

АЖУР ПИКО ЕООД

Проектът не надхвърля обичайната дейност на организацията по разпространение на конвенционална театрална продукция в различни краища на страната. Отсъстват иновативни елементи. Проектните дейности са ограничени до реализацията на турнета в страната. Не са посочени конкретни целеви групи и методи на развитие на аудиторията. Не е обосновано по какъв начин проектът ще доведе до стратегическо развитие на организацията. Проектът не е одобрен за финансиране.

Сдружение „Театър „Криле“

Проектът акцентира основно върху осигуряването на технически ресурс на театъра и възстановяването на постановки. Въпреки няколкото етапа на развитие, посочени в проекта и наличието на иновативни форми в хибридността на различни жанрове, проектът не дава достатъчно доказателства за бъдеща устойчивост. Програмната стратегия на театъра не отговаря на критериите за държавно финансиране. Организацията е млада и не е доказала значимостта си в сценичното пространство на страната. Проектът не е одобрен за финансиране.

Театър „БОНИНИ ЕООД“

Проектът цели регулярни изигравания на три готови спектакли на организацията на сцената на „Сълза и смях“. Няма предвидени елементи на иновативност или доразвиване на досегашната дейност, не е представена разработена стратегия за дългосрочно развитие на организацията и след приключване на финансирането. В този смисъл проектът не отговаря на фокуса, целите и критериите на програмата. Фактурите за телефон, електричество и вода не са с титуляр юридическо лице, а физическо лице. Договор за наем на общинско жилище със Столична община на стойност от 424,30 лв. на месец е със физически лица, не с юридически лица. Проектът не е одобрен за финансиране.

Б.Т.Р. Лайв ООД

Макар и добре написан и детайлно аргументиран, проектът съответства само на една от целите на програмата – „да спомогне процеса по повишаване на организационния капацитет и ефективността на работния процес на частни културни организации“. Кандидатите имат успешно реализирани значими и мащабни проекти през последните три години. Капацитетът и потенциалът за развитие са безспорни. Разходите в бюджета по точки от 3.7. до 3.9. не са убедително обосновани и са доста завишени. Не е ясно как без тези разходи може да се осъществи проекта. Част от предвижданите творчески резултати по проекта са вече финансирани по програмата на НФК „Творчески инициативи“. Препоръчва се оптимизиране на бюджета. Проектът не е одобрен за финансиране, тъй като е насочен за отделна дейност, а не за цялостна стратегия за развитие на организацията.

Ти Ейч Си ЕООД

Проектът не отговаря на условията, целите и приоритетите на програмата. Аргументацията за това доколко и как проектът се вписва в стратегията за развитие на кандидатстващата организация не е убедителна. На практика не е предложена иновация. Не е предоставено Приложение 2, на негово място повторно е предложено Приложение 1. Офертите за осветителна и озвучителна техника са от самата кандидатстваща организация – Ти Ейч Си ЕООД – и разходите за тях са предвидени за сметка на НФК. Предвидените хонорари за музикантите са силно завишени. Кандидатстващата организация е свързана с предходната. Проектът не е одобрен за финансиране.

Галерия Лоранъ ЕООД

Проектът е фокусиран върху художествена мултифункционална програма, лятна академия и онлайн представяне, като част от проекта е свързана с живота и творчеството на Христо Берберов. Дългосрочните стратегически направления на развитие на галерията не са обосновани. Иновативните и маркетинговите аспекти на разширяване на потребителите не са достатъчно добре разработени. Някои бюджетни разходни пера са завишени. Матрицата не е попълнена коректно. Има разлика между обща стойност на бюджета и обща сума по източници на финансиране. Липсва договор за наем или оферта за основно помещение. Проектът не е одобрен за финансиране.

„Деа Арт“ EООД

Проектът представя годишен изложбен план на частна галерия. Включени са отпечатване на каталози за изложбите, лекции и медийни изяви. Липсва стратегия за развитие и иновации. Некоректно попълнена документация. Бюджетната матрица е попълнена некоректно, липсват приложени оферти или други документи в подкрепа на заложените разходи. Проектът не е одобрен за финансиране.

Дурмана ЕООД

Кандидатурата не отговаря на регламента на настоящия конкурс и не следва да бъде финансиран по тази програма. Изграждането на платформата е нова добра възможност за организацията, но в условия на пандемия не е застрашена от преустановяване на дейност или нужда от възстановяване. Проектът има сериозни пропуски по отношение на бюджета и декларациите. Инициативата има успех през изминалата година, екипът е доказан и значим с дейността си, но липсва сигурност за обезпечаването на бюджета. Не са приложени трудовите договори по т.1. Проектът не е одобрен за финансиране.

Арт Фест ЕООД

Конкретният проект предвижда стабилизирането на Дома на киното като пространство за кино и култура чрез мероприятия, финансирани със средства по програмата. Предвижда се богата и разнообразна програма в Дома на киното и София филм фест на път, включваща заглавия от най-престижните кино-фестивали в страната. Арт фест е от най-утвърдените организации, представящи кино у нас. Програмата им за разпространение е изключително впечатляваща, и предвижда множество локации, както и адресиране на разнородни публики, особено учащи. Проектът има важно значение както за развитието на организацията, така и за младежките кино-аудитории в страната същото време този проект предвижда поделяне на минималната помощ между партньори, което е недопустимо по програмата. Не са представени доказателства за съфинансиране на дейностите. От предоставените писма за финансова подкрепа към организацията, не става ясно дали са за този проект или и за други. Някои от писмата не са преведени на български. Кандидатът не е декларирал вече получена минимална държавна помощ. Проектът не е одобрен за финансиране.

Фондация „Стоян Камбарев“

Проектът само частично отговаря на приоритетите на програмата. Бюджетът е проблемен. Събитието има потенциала да подобри качеството си при определено финансиране, но бюджетът не е представен коректно и не е изчерпателен по отношение на цялостната дейност. По-голямата част от плановете и аргументацията не са категорични и ясни. Липсва елемента на иновация, а за част от събитията съществува риск от отпадане. Събитието има своята значимост за местните артисти, но проектът е неубедително разписан. В бюджета са посочени различни от формуляра обща сума на бюджета и искана сума от НФК. Предвидената за закупуване техника е посочена в перо 6.Наем техника, вместо в 1.5.ДМА. Непредставен договор за наем т.1.4.1 / той не е регулярен/. Липсват маркетинг стратегия или план. Колона 2 /вид на разхода/ непопълнена навсякъде. Непредставени оферти за техника по т.6 Проектът не е одобрен за финансиране.

Блу Ем ЕООД

Проектно предложение за качествено музикално събитие с безспорна стойност. Проектът отговаря на част от целите и приоритетите на програмата. Стратегията за развитие е неубедителна и неаргументирана – на практика липсват стратегически направления за развитие. Посочените иновации в Приложение 5 са спорни. Обосновка на бюджета е незадоволителна. Липсват каквито и да било оферти, доказващи разходите, предвидени за финансиране от НФК. Липсват документи, доказващи останалата част от бюджета и предвижданото съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.

САВОРЕ Фондация

Проектното предложение предвижда подкрепа на конкретен проект – филм с изложба, а не стратегическо развитие на организация. Административните разходи са 60,16% от исканата сума. Не са приложени оферти за домейн и хостинг, както и за комуникации. Отсъстват приложени план и справка за пътни и хотел, за маркетингови разходи. Липсва план или стратегия за развитие. Проектът не е одобрен за финансиране.

Сдружение „Тишина“

Проектът е разписан общо, няма достатъчно детайли, за да станат ясни конкретните намерения и дейностите, чрез които те ще бъдат осъществени. Също така не е убедителен по отношение на художественото съдържание и качество на творческия продукт. Една от силните страни на проекта е работата с хора с увреден слух, но сам по себе си проектът не е аргументиран, отвъд социалния елемент за работа с хора в неравностойно положение. Проектът не е одобрен за финансиране.

DOMA Art Foundation

Кандидатства се с конкретен проект и отсъства информация за годишната дейност / програма на организацията. Не е дадена подробна информация за това, какво представляват отделните направления / курсове, по колко часа ще са заети менторите, как се планира програмата, по каква методология или с какви основни идеи ще преподават. Именно поради отсъствието на тази конкретика бюджетът изглежда необоснован, а целият проект фокусиран най-вече около анонсирането на тази нова инициатива. Не са зададени маркери, по които да се види как този проект укрепва следкризисно организацията; не са зададени и стратегически механизми, чрез които проектът ще се поддържа в бъдеще. Не е ясен какъв е очаквания брой на „студентите“, нито как ще бъдат популяризирани пред по-широка публика техните проекти. Проектът предлага стратегия за развитие на творческа академия, но липсва програма, преподавателски екипи, съдържание на лекции или практически занимания. Липсва конкретизиране на съдържанието. Некоректно попълнена и липсваща документация. Не са приложени оферти и копия на договори. Липсва документ за съфинансиране. Липсва справка за сумите за настаняване и пътуване. Проектът не е одобрен за финансиране.

ЗОНГ Сдружение

Исканото финансиране е за поддръжка на репертоарен спектакъл “Животът е сън” и за създаването на нов театрален спектакъл. Дейността на проекта е съсредоточена върху работа по проект-спектакъл, дигитална реклама и работно ателие, създаване на ютюб канал, в който артистите ще се интервюират взаимно. Няма детайли около програмата – дължината на работното ателие, броя на клиповете, няма описани разширени дейности. Проектът не е одобрен за финансиране.

Източник: Антени

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.