Бог отново опази България!

Бог отново опази България!
23-02-2023г.
0
Гост-автор

Алилуя! Победа!
Бог отново опази България!
Без промяна на пола след знаково решение на Върховния Касационен Съд!

България остава оазис, защитен от новия езически джендър култ.

Бог да пази България и да укрепи всеки, който се е опълчил на новата радикална идеология!

Струва ми се (на фона на радикалните законови промени в Испания, които са точно в обратната посока), че България се превръща в зона за сигурност за нов тип имигранти - "социални имигранти", бягащи от тоталното обезумяване на запад. 

Ако удържаме тези позиции, при нас ще се преселват немци, шведи, норвежци, испанци и други, търсещи спокоен живот за семействата си. Ще идват и ще инвестират в България, а ние ще им предоставяме закрила...

Всъщност вече познавам такива преселници.

Дължим тази борба на поколенията преди нас - тези, които победиха нацизма и комунизма. 

Длъжни сме да я продължим и заради идващите поколения - няма да ни простят ако пуснем ръце.

"А за липсата на мотиви, с които съдилищата да обосновават защо общественият интерес да не се допусне юридическа промяна на пола надделява над личния интерес на транссексуалния, препращат към решението на КС. „В тях е посочено, че ценностните разбирания на обществото, формирани от религията и морала, се характеризират със стабилност и устойчивост като регулатор на поведението, при което налагането от страна на държавата на правни разрешения, намиращи се в колизия с установени морални и/или религиозни норми и принципи, би се характеризирало със спорна легитимност и би компрометирало регулативния им потенциал“, пише ВКС."

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.