България е на последно място в ЕС по запълване на газовото си хранилище.

България е на последно място в ЕС по запълване на газовото си хранилище.
20-07-2022г.
107
Гост-автор
България е на последно място в ЕС по запълване на газовото си хранилище.
Към 18 юли Чирен е на 41.4% от капацитета си, при средна запълняемост на хранилищата в ЕС от 64.72%. За целия месец юли сме запълнили 6% от капацитета на хранилището.
Още на 19 май Европейския съюз въведе минимално изискване за запълване на хранилищата от 80% до ноември, заради застрашените доставки от Русия. Изпълнението на това изискване от България изглежда невъзможно, тъй като именно юни, вече изтичащия юли и август са месеците, в които хранилищата се пълнят. Септември цените растат, а октомври официално започва отоплителния сезон в Европа.
Страни като Германия, с хранилища пълни на 65%, вече обявиха намерение за въвеждане на икономии. Страни като Латвия и Унгария, които са на близки проценти до нас, разполагат съответно с 4 и 10 пъти повече капацитет на хранилищата си.
У нас мерки се не обсъждат. Телевизионните студия и дигиталните медии обикалят грантови експерти, професионални политически лъжци и обикновени дилетанти, които обясняват, че всичко е наред и няма проблем с газа. По заръка или от чиста наивност, пропускаме да се подготвим за най-тежката енергийна криза от десетилетия.
В Европа предстои енергиен национализъм, точно както имаше здравен такъв по време на пандемията. Няма кой да ни помогне.
 
    Автор: Михаил Кръстев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.