Адв. Атанас Черногорски пред Фрог: 40 % от прокуратурата е изгнила, а 35 % е загниваща. След тази статия може да ме арестуват

Адв. Атанас Черногорски пред Фрог: 40 % от прокуратурата е изгнила, а 35 % е загниваща. След тази статия може да ме арестуват
02-06-2021г.
5
Прокуратурата е организъм който 40 % е изгнил, 35 % е загниващ, а 25 % се бори неистово да се запази здрав и да оцелее, като постепенно излекува загниващата и загнилата си част. В духа на времето, съвсем възможно е след тази статия да ми бъдат образувани няколко досъдебни производства, да бъда задържан, пък може и да полежа в ареста.
 

Това каза пред Фрог нюз адвокат Атанас Черногорски. Ето какво още сподели той относно работата на държавното обвинение

-  Адв. Черногорски, бихте ли довършили изречението: „Българската прокуратура е…..“?

Личното ми мнение е, че в момента е налице един организъм който  40 % е изгнил,  35 % е загниващ,  а 25 %  се бори неистово да се запази здрав и да оцелее, като постепенно излекува загниващата и загнилата си част.

- В момента десетки хора викат „Гешев е позор. Оставка и затвор!“ пред вратата на главния прокурор. Като уважаван адвокат, с какви очи гледате на прокуратурата?

-  От около десет години Прокуратурата изгради един защитен и оправдателен за себе си механизъм и щит за своите беззакония, порочни действия и бездействия, както  и отказ от правоприлагане и разследване. В този период термина „по вътрешно убеждение“, получи своето ново значение,  трактовка,  тълкуване и придоби своята сегашна уродлива форма на защита на длъжностните престъпления /в по - малка степен нарушения/  извършвани от прокурори, следователи и разследващи полицаи в хода на водените досъдебни производства  и  извършваните предварителни проверки  преди тяхното прекратяване и необразуване на фаза досъдебно производство, при наличието на доказателства за извършено престъпление.

- Как изглежда „вътрешното убеждение“ за сегашната прокуратура?

-  В последните десет години вътрешното убеждение на Прокуратурата в извършваните от нея разследвания на извършени престъпления започна да се  преформатира,  формира и оформя не на база пряко и точн тълкуване и прилагане на закона и събраните писмени и гласни доказателства, а на база висшестоящо разпореждане и/или финикийски елементи и /или порочно, аморално, неетично поведение и антитеоритично тълкуване и прилагане на разпоредбите на НК и НПК . Вътрешното убеждение  вече се формира не на база изпълнение на  законово регламентирани правни норми и анализ на съпътстващите ги събрани факти и обстоятелства, доказателствата и други действия изходящи от спазването на функционални задължения на наблюдаващите прокурори и разследващите органи в извършваните предварителни проверки и досъдебни производства.

- Решението на магистратите, обаче не може без т. нар. „вътрешно убеждение“, нали?

- Независимостта и  формиране на вътрешното убеждение на прокурора, следователя и разследващият полицаи,  трябва да бъдат гарантирани и уважавани, но не и когато те са формирани и подчинени на база неправно регламентирани  методи и способи, при заобикаляне на закона, неправилното му тълкуване и прилагане, умишлено/неомишлено прикриване на други извършени престъпления и бездействие.  Гарантираната от закона проверка от горестояща прокуратура загуби своя смисъл и гаранция за безспристрастност, вследствие на прикриване  изпълнението на гореизброените елементи и се превърна в едно формално действие по спазване на закона,  потвърждаващо в повечето случай извършеното нарушение/ престъпление от наблюдаващият прокурор или разследващият орган/.

-   Все по-често става ясно от съдебните решения, че прокуратурата действа противозаконно. Никой, обаче не поема отговорност за провалите на държавното обвинение, които костват скъпо  - живота и здравето на потърпевшите, а отделно от това и страшно много пари от джоба на обикновените хората. Това не ви ли боде очите?

- Абсолютната липса на достатъчно издържан и приложим способ и механизъм за търсене на  отговорност  и  ненаказуемост на прокурора,  както  и предоставената му възможност да бави разследването, да игнорира конкретни писмени и гласни доказателства за извършено престъпление  и  да прикрива  извършени престъпления на трети лица следва да бъде ревизирана и  ограничена законодателно, чрез бъдещи законодателни промени.  В тази си част ЗСВ,  НПК и НК  следва да бъдат ремонтирани и променени. Формата на колективната безотговорност трябва да бъде заменена с лична отговорност,  дори когато съответното решение е взето от колективен орган.  Трябва да бъде въведена форма на проверка, контрол и санкция при констатиране на случай, когато прокурор пренебрегва конкретни писмени доказателства за извършено престъпление, отклонява и измества предмета на разследване и  бави разследването,  поради ясно и дълбоко съзнаване,  че е изпълнил една поръчка и воденото от нея/него досъдебно производство няма да издържи в съда.

- Имате ли подобни примери от вашата практика?

-  За съжаление, в настоящият момент в мен е налице знание за минимум три такива случая, при които наблюдаващи прокурори игнорират конкректни писмени и гласни доказателства и бездействат с цел да изтече погасителната давност за наказателно преследване на извършените деяния или извършителя на престъплението да не понесе своята наказателна отговорност.  Не се извършва контрол по законосъобразност на очевидни закононарушения и престъпления на административни органи или престъпления извършени от трети физически лица  или  не се внася досъдебното производство в съда,  поради това че ги е страх, че същото няма да „издържи“ в съдебна фаза, поради факта,  че е било поръчково  или  е „пи ар“ акция. В тези случай, вътрешното им убеждение е в противоречие с материалните разпоредби на НК, събраните писмени доказателства, фактически действия на административен орган и физическо лице извършител на противоправно действие.

- Вие не се боите открито да критикувате не само прокуратурата, но и КПКОНПИ. Правите ли го с усещането, че бухалката може да заиграе и по вашата гърбина?

-   В духа на времето, съвсем възможно е след тази статия да ми бъдат образувани няколко досъдебни производства,  да бъда задържан,  пък може  и да полежа  в ареста. Ще бъда „подаден“ за проверка от НАП,  както аз,  така и моите преки роднини и техните фирми,  но бих желал  като предварителна информация  да ви споделя, че  бившият Министър Горанов ви изпревари.   След интервюта и статии, които дадох във връзка с неговата проверка съм  ревизиран  от НАП три пъти,  както аз, така и фирмата на моите деца, която има три ревизии и при тези ревизии няма нито една издадена и неревизирана фактура, както и няма неревизирани данъчни периоди през които е извършвана дейността на дружеството. Бухалката на НАП съм я изпитал на гърба си многократно, дори при една от ревизиите, като разход бяха признати само и единствено получените  фактури за куриерски услуги. Тук всеки бизнесмен би ме разбрал,  какво е да не ти признаят всички разходни фактури,  освен тези за куриерски услуги.  Единственото,  за което  се надявам,  ако ме задържат да  бъда сложен в ареста на ул. „Майор Векилски“,  на който бившите управляващи от изпълнителната власт извършиха през 2020 г. един евентуално  добър  ремонт / за парите  които похарчиха/  на килиите в ареста,  може би в подготовката за бъдещото си пребиваване там.

- Смятате ли, че един ден следващите поколения българи ще знаят през какво сме минали в тези времена?            

-  Историята не може да бъде изгубена, тя пази и носи своята информация, факти и доказателства.

     Източник: frognews

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.