173 ти рожден ден на Ботьова...

173 ти рожден ден на Ботьова...
09-01-2021г.
13
Лентата

"Символ-верую на българската комуна!
Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.

Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.
Галац, 20 април 1871 г. Хр. Ботйов "

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.