Това е всичко, което трябва да знаете на положението на петролния пазар

Това е всичко, което трябва да знаете на положението на петролния пазар
01-07-2023г.
0
Боян Рашев

На 16 декември, 2022 г. администрацията на САЩ обяви, че започва да запълва Стратегическия петролен резерв. Тогава в него вече бяха останали само 387 млн. барела, тоест беше почти наполовина изпразнен спрямо техническия капацитет от 714 млн. барела.

В края на юни, 2023 г. резервът съдържа 348 млн. барела, тоест вместо да се увеличават, стратегическите запаси на САЩ са намалели с още 40 млн. барела като скоростта на изпразване напоследък се увеличава. Само през юни са пласирани над 12 млн. барела. 
Стратегическият петролен резерв не е бил толкова празен от 1983 г. Това е всичко, което трябва да знаете на положението на петролния пазар.
А сега една любопитна добавка за съхранението на енергия, която приканвам всеки да прочете! 

Стратегическият петролен резерв на САЩ е най-големият склад за енергия в света. Когато е пълен (714 млн. барела), той съдържа 1.2 PWh (петаватчаса) енергия, която стига за поддържане на американската икономика с петрол за около месец при нормално потребление и пълна липса на свежи доставки.
1 PWh = 1,000,000,000,000 kWh = 1 трилион киловатчаса

За да се съхрани такова количество енергия в стандартни 100 kWh батерии на Tesla, са ни нужни 12 МИЛИАРДА батерии. Всяка от тях тежи около 600 kg, тоест общото им тегло би било около 7.2 МИЛИАРДА тона. 

Сами се досещате, че светът никога не би могъл да произведе такова количество батерии. А говорим само за еквивалента на петролните запаси на САЩ...

Между петрола и електричеството има и още една много важна разлика. 

Енергията от петрола може да се ползва много лесно практически за всичко и навсякъде. Можеш да транспортираш, да отопляваш, да захранваш индустриални процеси и да правиш ток. С тока не е точно така и това няма как да се промени със силата на лозунгите.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.