Със сигурност не е въоръжено НАПАДЕНИЕ

Със сигурност не е въоръжено НАПАДЕНИЕ
16-11-2022г.
0
Румяна Ченалова

Не знам дали информацията , че две руски ракети са паднали на територията на Полша е вярна.

Според чл.5 от Евроатлантическия договор "  Страните по Договора се договарят, че въоръжено нападение, предприето срещу една или повече от тях, в Европа или в Северна Америка, ще се разглежда като нападение срещу всички тях, вследствие на което те се договарят, че в случай на такова въоръжено нападение всяка от тях, упражнявайки правото си на индивидуална или колективна самоотбрана, признато в член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, ще окаже помощ на нападнатата страна или страни по Договора, като незабавно предприеме, индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора, такива действия, каквито смята за необходими, включително употребата на въоръжена сила, за възстановяване и поддържане на сигурността в Северноатлантическата зона.  "

Разковничето е в термина " въоръжено нападение" като конкретно действие, което  задължително е умишлено.В случая Полша е гранична спрямо конфликта държава , което би следвало да изключва умисъл за въоръжено нападение.

Такъв беше случая с ракетата на НАТО, попаднала в Горна баня,  България при бомбардировките на Сърбия.

Може и да е фейк или провокация.

Със сигурност не е въоръжено НАПАДЕНИЕ.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.