Решенията, които ще спасят България и Европа

Решенията, които ще спасят България и Европа
27-05-2024г.
0
Веселин Киров

Коментар на Веселин Киров специално за LENTATA.COM

Част 1

I. Европа на сигурността :

Европа е залята от миграция. 2023-та година отбеляза рекордни стойности, а през първите два месеца на 2024 г. броят на влизанията по западноафриканския и малоазийския маршрут нараснаха с 541%. Във време на ислямистки заплахи и големи демографски промени, масовата имиграция се явява екзистенциална заплаха за европейските нации. Несправедливият Пакт за миграцията, резултат от петгодишната некомпетентност на Европейската комисия, има за цел да засили масовата имиграция и да наложи силово разпределението на мигрантите в европейските държави под заплаха от финансова санкция (20 000 евро за неприет мигрант). Държави на първа линия като България ще са най-потърпевши. За да гарантираме сигурността на нашия народ, да защитим нашата идентичност и култура, е наложително да се въведат безкомпромисни мерки в борбата с  миграцията. Тези мерки са както следва :

- Премахване на субсидиите за промигрантските НПО-та, както и борба с трафика на хора, наказателно преследване на нелегалната имиграция и запориране на имущество на организации, които превозват хора от Африка и Азия към Европа, с помощта контрабандните мафии.

- Връщане на контрола върху българската граница на българските гранични служби и премахване на ненужната бюрокрация Фронтекс. Целта е независим контрол на национално ниво от българските власти, които да имат правото да връщат нелегални мигранти, влезли на територията на страната, без да чакат бавните  процедури на европейско ниво.

- Ограничаване на свободното движение в рамките на Шенгенското пространство до гражданите на държавите членки на ЕС. Немислимо е да се позволява на неевропейци, получили Шенгенска виза от определена страна, свободно да се придвижват из територията на други суверенни държави като България. Всяка страна трябва да има правото да определя дали да допуска неевропейски граждани на своя територия.

- Точкова система на имиграция по примера на Нова Зеландия и Австралия, където не могат да бъдат допускани имигранти освен, ако нямат нужните квалификации, познания по език и потенциал за интеграция.

- Кандидатстване за убежище само в посолствата и консулствата на дадена страна член на ЕС, за да се избегне имиграцията “под свършен факт“, когато мигрантите вече са на европейска територия. По този начин, дипломатическите мисии на страните членки ще определят дали дадено лице изпълнява критериите за убежище, но преди лицето да е стъпило на европейска територия.

- Незабавното експулсиране на доказано незаконни имигранти, ислямисти и престъпници.  

- Обвързване на европейската помощ за развитие, изплащана на трети страни, срещу ангажимент от тези страни за задържане на населението им на тяхна територия, борба с трафикантите и ефективно връщане на експулсираните им граждани.

- Утвърждаването на върховенството на конституциите на страните членки над решенията на европейските съдилища по въпросите на имиграцията.

II. Европа, която защитава европейското

Настоящите управници в Брюксел, чрез насърчаване на масова имиграция, породена от остарелите концепции на глобализацията, застрашават европейската сигурност и цивилизация и дестабилизират икономическия и социален модел на Стария континент. Срещу текущата тотална липса на контрол трябва да бъде възстановена ролята на границите като средство за защита и протекционизъм. От една страна това е нужно, поради нерегулираното отваряне на единния пазар на ЕС за света, а от друга - поради множеството планирани разширения на ЕС с държави, които имат по-ниски социални и екологични стандарти (Украйна, Грузия, Молдова…). За да се реиндустриализира ЕС, да се защити селското стопанство, да се възстанови икономическата конкурентоспособност и да се запази социалния модел на Европа, трябва да се насърчи търговията, основана на реципрочност и равноправни условия с трети страни и да се прекратят всякакви проекти за разширение на ЕС в краткосрочен план. В тази насока трябва да се работи за сключването на Пакт за лоялна конкуренция със страни извън ЕС. Този пакт трябва да има за цел защитата на производствения потенциал на страните членки на ЕС от нелоялна конкуренция от страна на държави като Украйна, Кения, Канада, Парагвай, Уругвай, Бразилия и др. Това ще спомогне и за защитата на селскостопанските производители от дъмпингова стока, внасяна от горепосочените страни. Такъв пакт трябва да съдържа следните мерки :

- Отхвърляне на разширяването на ЕС с Турция, Украйна, Молдова, Грузия, което би разрушило българското и европейското селско стопанство.

- Незабавното прекратяване на преговорите за нови споразумения за свободна търговия на ЕС с трети страни като Украйна, Кения, Канада и др.

- Защита на българското и европейско селско стопанство и животновъдство, като се запазят доходите на нашите производители и продоволствената сигурност.

- Изискване вносът от трети страни да отговаря на българските и европейски стандарти за качество при храните, чрез принципа на реципрочност.

- Създаване на орган за борба с измамите при качеството на храните и прекратяване на двойните стандарти при храните между Изтока и Запада.

- Въвеждане на специален данък, облагащ готовите и полуготовите хранителни стоки, идващи от чужди страни в ЕС като интелигентен протекционистки инструмент.


Европа е на кръстопът, ако не защити своите граждани и граници, континентът рискува да бъде залят от една чужда култура, която не подлежи нито на интеграция, нито на асимилация. 
Ако пък континентът се лиши от производствения потенциал на своите земеделци, това ще го постави под угрозата на продоволствена зависимост от чужди сили. В следващия мандат на европарламента има нужда от решителни мерки и инициативи, които да върнат на българите и на другите европейски народи доверието в институциите, които са призвани да защитават техните интереси. 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.