Специален коментар
ЕСПЧ, ОССЕ, ПЕС и БХК. В катуна.

Ангел Джамбазки | 14/07/2015

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

„Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент разпространи изявление с критики на отношението към циганите в България, предаде БТА. Групата остро осъжда „последния порой от насилие срещу българските роми”. Пояснява се, че става дума за събитията в Гърмен и кв. „Орландовци” в София, довели до „масови протести” срещу българското ромско население. Отправена е критика към „решението на българското правителство” да разруши незаконни ромски постройки, без да предостави други възможности за заселване. Властите у нас са призовани да предприемат необходимите мерки, за да възпрепятстват расови нападения и, за да осигурят защитата на ромското население.”- БТА

Уважаеми колеги, български представители в ЕП, в групата на ПЕС. Нещо май сте проспали тази изключително нелепа и лицемерна позиция на групата си. Да вземете да я запознаете, тази ваша група, с фактическата обстановка около границите на циганските автономии в България, която е следната:

Въпросните сгради са доказано незаконни, голямата част от тях са построени върху окупирана чужда земи, за тях има издадени валидни и законни заповеди за премахване. Незаконните постройки са символ на политическа импотентност и причина за тежка етническа, битова, циганска престъпност.  

Категорично не приемам твърденията, че Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) „бил решил“ да не бъдат премахвани незаконните цигански постройки във въпросния квартал Кремиковци.

ЕСПЧ не е решавал нищо подобно, а е изпратил писмо с препоръчителни мерки.

Припомням, че ЕСПЧ не е „институция“ по смисъла на Договора за ЕС, а е орган на Съвета на Европа, по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. В този смисъл, внушенията, че едва ли не „ЕС пази незаконните къщи“ са неверни, подвеждащи и фалшиви. Все още няма подписано споразумение за присъединяване на ЕС към Конвенцията, именно заради спорове за съвместимост с правото на Съюза.

Дори да бъде заведено дело пред ЕСПЧ срещу България, нещо от което се издържат БХК и останалите грантови правозащитници, настояваме българската държавна власт да изготви своя мотивирана теза, с която да докаже законосъобразността на издадените заповеди за премахване на незаконните постройки.

Твърдя, че това писмо на ЕСПЧ има пожелателен характер и няма никаква сила на присъдено нещо. Намирам размислите на анонимни чиновници, изложени в епистоларна форма, за неинформирани и несъотносими към конкретната ситуация в България. Настоявам това писмо, както и „позицията“ на ОССЕ да бъдат приети за сведение, а процедурата по премахването на незаконните постройки да бъде довършена.

Категорично настоявам местната администрация в лицето на кмета и общинския съвет и държавната власт в лицето на МС да не се съобразяват с това „писмо“ и внушенията, които се правят около него. Настоявам МС незабавно да реагира и да изпрати на тези две институции пълната информация по всички случаи на битова етническа престъпност и проблеми, създадени от обитателите на тези махали.

Настоявам МС да направи пълна справка за адресните регистрации и имотното състояние на обитателите на незаконните постройки, защото сме убедени, че те не са се „самопорасли“ в градините около Гърмен, а са дошли отнякъде. Където вероятно притежават недвижими имоти или части от тях.

Настоявам да не се отлага възстановяването на законността и спазването и прилагането на българските закони еднакво за всички български граждани.

Твърдя, че спирането на премахването на незаконните постройки в циганските катуни, на основата на това писмо, ще представлява дискриминация спрямо правата и законните интереси на останалите български граждани. Особено на тези, на които са били премахнати обявени за незаконни строежи.

Припомням, че точно тези грантови правозащитници, които са автори на последния „сигнал“ до ЕСПЧ, използваха точно същия метод, за да спрат премахването на незаконни цигански постройки в т.нар. Баталова воденица в столицата. В резултат, на което и днес български граждани, собственици на земя под незаконните цигански постройки не могат да ползват своя законна частна земя, за която плащат данъци, защото е окупирана от циганския катун.

Учуден съм, че ЕСПЧ не се произнесе с такива „спешни привременни мерки“, когато френски власти разрушаваха и продължават да разрушават цигански катуни, без да осигуряват жилища за засегнатите. Намирам това поведение за проява на недопустим и неевропейски двоен стандарт и политическо лицемерие.

Не сме учудени обаче, че БХК и подобните им грантови, псевдо-правозащитни организации, не се сезираха нито ЕСПЧ, нито ОССЕ, нито главата на римокатолическата църква, нито арменския поп за дискриминация над циганите от страна на френските власти. Знам техните мотиви.

Не вярвам, че това е пропуск или липса на информация, защото Лил, Париж, Бордо и други френски градове се намират много по-близо до Страсбург, отколкото община Гърмен.

„Сезирам“, както е модерно да се каже,  ЕСПЧ, за дискриминационното по неговите собствени критерии, поведение на френски и белгийски местни, които премахват незаконни цигански постройки, без да осигурят на обитателите им комфортни жилища и питам какви предписания и писма е изпратил до кметовете и общинските съвети в Париж, Лил, Лион, Еври. Ако не е, защо и кога ще ги изпрати.

Отправям питане към ЕК относно дискриминацията по етнически признак над български граждани, чиито имоти, права и законни интереси са нарушени от обитателите на циганските катуни. 

Заставам твърдо зад исканията и справедливия протест на жителите и данъкоплатци от община Гърмен, кв. Орландовци, село Мечка, кв. Захарна фабрика, Факултета, Виетнамските общежития, Катуница и на стотици други населени места, срещу узаконяването на беззаконието. Настоявам незаконно окупираната от жителите на катуна земя да бъде освободена.

Предлагам на авторите на това искане към ЕСПЧ нагледно да ни покажат пример за интеграция и да оправдаят милионите евро, които „усвоиха“ за фалшива „интеграция“, като поканят обитателите на незаконните постройки в катуна над Марчево да поживеят при тях на домашните им адреси. 

 Други статии от този авторКоментари