Специален коментар
Как „OXI“-то, стана „NEIN“, а после „NE“, което си е „ДА“.

Ангел Джамбазки | 13/07/2015

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Гръцката еуфория не продължи и една седмица. След референдума, който беше обявен за първата победа, след тази в Куба, над „световния капитал“, „колониализма“, „кредиторите“ и прочее, вчера победителят Ципрас постигна споразумение с представителите на еврозоната.

Само един поглед на условията е достатъчен и на неикономист, и на човек, неизкушен от злободневната политика в последните седмици, за да разбере, че приетите от гръцкия министър-председател условия са много, ама много сурови.

Ето, съвсем накратко и със съкращение, на какво се съгласи Ципрас, условията са посочени изчерпателно в текст на електронната медия „КлубЗ“ :

 • Унифициране на ДДС ставките и разширяване на данъчната основа, така че да се увеличат приходите
 • Приемане на първоначални мерки за подобряване на дългосрочната устойчивост на пенсионната система като част от цялостна пенсионна реформа
 • Пълно прилагане на съответните разпоредби от Договора за стабилност, координиране и управление в Икономическия и паричен съюз, най-вече пускане в действие на Фискалния съвет, преди финализиранe на Меморандума за разбирателство и въвеждане на квазиавтоматични съкращения на разходите при отклонения от амбициозните цели за първичния излишък след консултация с Фискалния съвет и, които са обект на първоначално одобрение от институциите
 • Приемане на Граждански процесуален кодекс, който да съдържа мащабна реформа на процедурите и договореностите в системата за гражданско правосъдие и, който значително да увеличи скоростта на съдебните процеси и да намали разходите
 • Прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките с подкрепата на Европейската комисия
 • Гръцкото правителство трябва формално да се ангажира със засилване на тези предложения в редица сфери, посочени от институциите, със задоволително ясен график за приемането на законодателството и прилагането му, включително структурни и количествени показатели, за да бъде ясна посоката на провежданата политика в средносрочен план. Най-необходимо е в съгласие с институциите да бъде извършено следното:
 • Провеждане на амбициозни пенсионни реформи и определяне на начин на компенсиране на ефекта от постановлението на Конституционния съд за пенсионната реформа от 2012 г., както и прилагане на клаузата за нулев дефицит при взаимно приемливи алтернативни мерки до октомври 2015 г.
 • Приемане на по-амбициозни реформи на стоковите пазари с ясен график за прилагане на всички препоръки от каталог номер 1 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), сред които неделна търговия, периоди на продажба, собственост на аптеки, мляко и фурни с изключение на фармацевтични продукти, за които препоръките ще бъдат приложени по-нататък, както и отварянето на затворените професии и сфери, например фериботния транспорт
 • На енергийните пазари да се пристъпи към приватизация на оператор за подаване на електрическа енергия АДМИЕ, докато бъдат приложени мерки със същия ефект за конкуренцията
 • На трудовите пазари да бъдат щателно преразгледани и осъвременени колективните договори и, в съответствие със съответната директива на ЕС - колективните уволнения, заедно с графика и подхода, договорени с институциите.
 • Да бъдат предприети необходимите стъпки за засилване на финансовия сектор, включително решителни действия по неефективните заеми и мерки за засилване на управлението на Гръцкия фонд за финансова стабилност (ТФФС) и банките, най-вече чрез елиминиране на всякаква възможност за политическа намеса в процеса на назначенията

Освен това гръцките власти трябва незабавно да предприемат следните действия.

 • Да разработят значително ускорена приватизационна програма с подобрено управление. Гръцките ценни книжа ще бъдат прехвърлени в независим фонд, който ще осребри авоарите чрез приватизация и други средства. Осребряването на авоарите ще бъде един от източниците на насроченото изплащане на новия заем от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и ще генерира чрез новия заем общо 50 милиарда евро, от които 25 милиарда ще бъдат използвани за изплащането на рекапитализацията на банките и други авоари. 50 на сто от всяко останало евро (т.е. 50 на сто от 25 милиарда евро) ще бъдат използвани за намаляване на дълга в съотношение към БВП. Останалите 50 на сто ще бъдат използвани за инвестиции.
 • В съответствие с амбициите на гръцкото правителство да бъде модернизирана и значително усилена гръцката администрация и да бъде приложена програма под надзора на Европейската комисия за повишаване на капацитета и деполитизация на гръцката администрация.
 • Да извършат пълна нормализация на методите на работа с институциите, включително на необходимата работа в Атина, да подобрят прилагането и наблюдението на програмата.

Това е почти всичко, което гърците отхвърлиха. И - без изненада, още има „анализатори“ и „коментатори“, особено в средите на българската левица и неколцината кандидат-сиризи, които твърдят, че гърците достойно били победили. Били натрили носа на „фрау Меркел“.  

Ами, добре, нека смятат, че са „победили“. Честита победа. Ако изобщо може да се използва тази терминология тук. Има от всичко по много – съкращения на администрацията, реформа в пенсионната система, увеличаване и унифициране на ДДС, приватизация, залог на 50 млрд. активи, като гаранция и прочее и прочее.

И още, и още, и още. Все условия, след „охи“-то, което сега стана „nai“, дето на български звучи, като „не“, ама всъщност е „да“. Сполучлив и ироничен каламбур. След 17 часа преговори, сега гръцкият министър-председател ще трябва да го обясни това с „не“-то, дето стана на „да“.

След референдума, ако искаха да са победили, гърците трябваше да напуснат еврозоната. Защото „охи“-то това значи. Ама не го напуснаха. Ами, типично по гръцки, каза „охи“, ама после поискаха още пари.

И може би ще ги получат. На горната цена. Сега ще разберат, че ще трябва да се простират според чергата си. Напълно ясно е, че евро-администрацията не е невинна по случая. Някой е отпускал тези пари, някой се е правил, че не вижда фалшивите отчети, фалшивия дефицит. Сигурно някой е вземал комисионни от сделките с оръжие, от строежите, от „консултантките“ услуги.

И именно това е сбърканото в този модел на развитие на днешния ЕС. След като е възможно да се нарушат правилата, които са направени, за да не се случва именно това, което се случи.

И не е въпрос нито на злорадство, нито на гръко-филство. Истината е, че, който успя да докопа заплати, пенсии и добавки в тези години, успя. За останалите – тъжно.

Гърците казаха „охи“, ама не излязоха от еврозоната. Сега ще си платят цената. 

     

 Други статии от този авторКоментари