НЕкачествен мат’рял!

НЕкачествен мат’рял!
27-12-2013г.
329
Албена Вулева

Помните ли онзи прословут лаф на Бойко Борисов за лошия човешки мат`рял в България? Като се замислиш човекът е несъвършен не само в България, като цяло човекът е един несъвършен биологичен вид. Особено напоследък.... И докато човешката раса се бори да подобри качествата на други биологични видове чрез селектирано развъждане, към собствения си животински вид се отнася с удивително безразличие! Колко усилия и научна дейност се хвърлят в развъждането на породисти кучета, расови коне и дори мериносови овце, а относно разплодния процес у човека цари тотално безхаберие. 

Например в селектираното, чистопородно развъждане на кучета, ако един екземпляр има някакви отклонения от стандарта - било то здравни или екстериорни, или не дай си Боже, съществува и минимална опасност генетично да предаде на поколението си здравословни проблеми или нежелани черти на характера, то животното моментално се спира от разплод, като така се гарантира за в бъдеще една здрава и КАЧЕСТВЕНА кръвна линия. В същото време на човека му е предоставена направо анархичната свобода да се плоди, когато и както му скимне. А, дали е добре това?

Дали всеки един човешки индивид трябва да предаде генетичния си код напред и затвърди или натрапи присъствието на кръвната си линия, с всичките й характерни особености и за в бъдеще? Достатъчно ценен ли е или да попитам по друг начин - не е ли понякога твърде вреден за обществото един индивид, та да му се позволи да пусне семе, образно казано? Да погледнем например лицата проявили склонност да извършват престъпления на сексуална основа, при това с елементи на извращение - педофили, геронтофили, зоофили и т.н. Да, те ще понесат евентуално наказание за извършеното от тях деяние, но никой няма да ги спре да се разплодят и този, особено опасен за обществото генетичен код ще бъде предаден напред за поколенията и тяхното бъдещо общество също ще бъде застрашено от един такъв извратен, криминален контингент! Не би ли било значително по-човекообичливо да предпазим бъдещите поколения, като им спестим риска от бъдещи прояви на извратени, сексуални посегателства, ако към наказанието на такъв вид престъпления се прибави и принудителната стерилизация? Доколко е социално оправдано и обществено безопасно да  е позволено на доказаните педофили, например, да имат деца? Това си е направо игра с огъня...

Изобщо, криминалният контингент доста ефективно би могъл да бъде, ако не преборен, то поне ограничен във времето чисто количествено, чрез законова забрана за възпроизводство при определен род и даден интензитет на криминалните прояви, а дори и нещо повече - чрез принудителна стерилизация, като гаранция за изпълнение на забраната. И тук не става въпрос само за сексуалните посегателства. В този кръг биха могли да бъдат включени повечето от тежките престъпления против личността. Чрез едно регламентирано, контролирано възпроизводство качеството на обществото, като цяло би могло значително да се повиши и то да бъде освободено от социално неприемливи индивиди, като се ограничи, разбира се, в оправдани случаи, размножаване по дадена генотипна изява.

После циганите. Значи, следим, контролираме и ограничаваме популацията на кучета, диви животни, дори и растителни видове, ако щете, като оправдаваме тая своя намеса в естествения ход на размножителния процес за благото на човека и неговия комфорт, а на фона на тая грижа, циганите са оставени буквално да превземат градските части на централни български градове, чрез форми на поведение и културно-битови особености, които са в разрез с постигнатото еволюционно равнище на останалата част от обитателите... И не, не може да подставим знак на равенство между циганина и човека от друг по-цивилизован етнос, най-малкото поради различния етап от цивилизационното развитие, на което се намират обществата им....При циганския етнос плоденето е повече от безразборно и при това - със застрашителна честота! Ограничаването на популацията към настоящия момент придобива значението на въпрос от сферата на националната сигурност. Да не говорим, че конкретно този проблем на свърхпопулация може да бъде решен лесно, без никакви трудоемки и скъпи методи, като принудителна стерилизация. Конкретният размножителен процес рязко и ефективно може да бъде намален, чрез нормативно ограничаване на възможността за получаване на детски надбавки и помощи, например - след второто раждане. Отделно от това, неконтролираното плодене при циганите води и до друг социален проблем. Поради честотата на ражданията, както и поради тяхната мотивационна обосновка, а именно - получаването на средства за препитание, чрез точене на системата за социално осигуряване и подпомагане, циганката-майка не се отнася така трепетно към периода на бременност, както жена от етносите, при които раждането на повече от две деца е рядкост. В резултат на това немарливо отношение към факта на зачеване и рисково за плода поведение през периода на бременността се раждат увредени деца, с физически и психически недъзи, които автоматично биват увесвани на врата и грижите на държавните институции, познати още, като домове за деца лишени от родителска грижа. Именно там се стоварват деца с наличието на генетични и други увреждания, за които съвременната медицина разполага със средства за ранно диагностициране, още през периода на първите месеци бременност, но водени от желанието да се облагодетелстват материално, циганките-майки  не се подлагат на своевременни медицински прегледи и естествено, не желаят да премахнат плода, колкото увреден и да е той, а дори напротив - отнасят се с безразличие към здравословното състояние на бъдещите си поколения, преследвайки единствено материалния интерес. Именно за това е необходим изключително стриктен контрол спрямо размножителния процес на този етнос и най-вече - сериозни ограничения за бройката. И колкото и некрасиво да звучи - качеството на родените от циганките деца. Защото, като оставим настрана социалната и финансова тежест, до които води това хитро и същевременно безхаберно поведение, въпросът има и своята чисто хуманна страна - създават се деца, които са родени да страдат!
Създават се човешки същества, които надали ще познаят ласка, майчина обич, топлината на дома, но дори и това не е най-страшното. Най-страшното е, че редица от тях ще живеят в болка, поради своите физически увреждания. И тази болка не е резултат от нещастно стечение на обстоятелствата, тази болка е предварително заложена и допусната, не е превентирана по никакъв начин, сложена е в жертва на финансови интереси, ниска култура, необразованост и липса на отговорност и морални ценности на цяла една  социална група. И ето тук идва ролята на интелектуално, квалификационно и цивилизационно по-напреднали части на обществото да осъществят ефикасен контрол върху плоденето на този етнос, доказал своята неспособност да се размножава по социално приемлив начин.

 Сходен е проблемът с родители зависими от алкохол, наркотици и други. Там също резултатът от възпроизводството рядко е с качествата да се превърне в активен, ценен, достоен гражданин на съвременното общество. Дори такива родители да успеят да създадат физически здраво дете, то ще бъде отглеждано и възпитавано в среда, която няма да му позволи да се изгради като качествена личност. Да не говорим на какви рискове от наранявания и увреждания (психически и физически) ще е подложено това дете до пълното си израстване и напускане на родителския дом. Следва да се замислим, какви именно членове на нашето общество, с които ще се сблъскваме неминуемо в ежедневието си, ще създадат такива родители, и има ли някаква нужда или оправдана причина да им се позволи да създават проблемни граждани, да създават поколение. Не е тайна или новост, че от подобни семейства се ражда и криминален контингент, нерядко децата формират психика и представи силно некореспондиращи с общоприетите норми на морал и поведение, което ги прави фактор, застрашаващ останалите членове от обществото.

Като говорим за принудително контролиране на възпроизводството, разбира се, следва да се имат предвид само рискови, проблемни групи от населението. На този етап от  еволюцията на човешката психика, може би ще е пресилено или пък твърде рано за възприемане да се заговори или обмисля вариант и за селектираното развъждане на хора по генотип. Казвам развъждане, а не възпроизводство, защото селектиране по генотип на партньора и сега провеждат редица бъдещи родители. Колкото и крайно да звучи подобна, макар и ексцентрична възможност да създаваме целенасочено желания тип човешки индивиди, тя разкрива определени положителни страни... но за тях - друг път.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.