Актуално
No Face

Лентата | 08/04/2012

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Филмът „Без лице” (“No Face”), разказва за четири българки, залети с киселина през последните няколко години у нас.
За 10 години в България има над 24 случая на заливане с киселина и един единствен осъден.
Въпреки предприетите законодателни промени от предигодина, след като този престъпен акт беше обявен за „тежко престъпление”, на 24.03.2010, 51-годишна жена отново беше залята с киселина в Пловдив.

The film "No Face", tells of four Bulgarians, splashed with acid in recent years in our country.For 10 years, Bulgaria has more than 24 cases of flooding with acid and only one convicted.
Despite this criminal act was declared as "serious crime",  in 03/24/2010,  51-year-old woman was again flooded with acid in Plovdiv.

[hdvideo id=5101]

 Други статии от този авторКоментари