Не се надявай съседът да плати!

Не се надявай съседът да плати!
13-12-2023г.
0
Лентата

Човек и добре да живее, все някой ден съседът ще го наводни… Не се надявай съседът да плати!
Остави дома си в сигурни ръце – застраховай го с „Бул Инс“! Само през декември сключи застраховка „Домашно имущество“ с -30% ОТСТЪПКА! 
КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
• Пожар, включително последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло и/или части от него;
• Разходи за разчистване на развалини и останки от застраховано имущество вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата;
• Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупан сняг или лед;
• Наводнение, вследствие на природни бедствия;
• Измокряне, поради авария на водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации и уреди, включени към тях, както и от забравени отворени кранове и чешми;
• Увличане и срутване на земни пластове;
• Земетресение;
• Увреждане от удар от транспортно средство или животно;
• Вандализъм;
• Счупване на стъкла и витрини;
• Кражба чрез взлом;
• Грабеж;
• Кражба, извършена чрез използване на техническо средство;
• Късо съединение, токов удар, непряко попадане на мълния;
• Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица, вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Повече информация относно застрахователните предложения, можете да получите в офисите на ЗД „Бул Инс“ АД, на националния телефон 0700 166 33, както и на: www.bulins.com

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.