Нашите предци

Нашите предци
01-02-2023г.
0
Гост-автор

Валентин Мирчев:

За да се родим имаме нужда от:
2 родители
4 баби и дядовци
8 прабаби и прадядовци
16 прабаби и прадядовци
32 тетра баба и дядо
64 пента баба и дядо
128 хексa баба и дядо
256 хепта баба и дядо
512 окта-баба и дядо
1024 нона баба и дядо
2048 дека-баба и дядо

Само за последните 11 поколения имаме нужда от 4096 прародители, а всичко това е около 300 години преди да се родим!
Спри за миг и помисли...

Откъде са дошли? 
Колко битки са водили? 
Колко са гладували?
Колко войни са преживели?
След колко превратности са оцелели?

Колко радост, любов, сила и кураж сме наследили от тях?

Колко от силата за оцеляване е имал всеки от тях и ни е оставил, за да може днес да сме живи?

Колко съдби, характери, житейски победи и поражения са това.

Трябва да се чувстваме благодарни и обичани на всички наши предци, защото всеки един от тях е във всеки от нас!

 Съществуваме само благодарение на всичко, през което е преминал всеки от тях.

Затова наш дълг е да почитаме предците си и да се опитаме да живеем по начин, от който биха се гордели с нас.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.