ЕК включи българските кисело мляко и бяло саламурено сирене в списъка на защитените продукти

ЕК включи българските кисело мляко и бяло саламурено сирене в списъка на защитените продукти
03-08-2023г.
0
Лентата

Европейската комисия вписа продуктите „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като Защитени наименования за произход в европейския Регистър. 

Регламентите за изпълнение бяха публикувани и в Официалния вестник на ЕС („Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako“ и „Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene“).

Инициативата за регистрация на двете наименования е на Сдружение „Български традиционни млечни продукти“. Вписването в европейския регистър е резултат от положените съвместни усилия и сътрудничеството между сдружението и МЗХ.
И двете наименования: „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ съдържат в себе си името на държавата, като първият регистриран български продукт, при който името на държавата също беше включено в наименованието му е Защитеното географско указание „Българско розово масло“. 

При „Българско кисело мляко“ и при „Българско бяло саламурено сирене“ очертаният географския район на производство е територията на Република България, а суровината, която се използва, е българско мляко – краве, овче, биволско, козе или смесено. 

След влизане в сила на регламентите, само производителите, които спазват одобрените продуктови спецификации и това е удостоверено от контролиращо лице – сертифицираща фирма, могат да използват регистрираните наименования, означението „защитено наименование за произход“ или абревиатурата „ЗНП“, както и специалния символ (лого) на ЕС, с който се обозначават продуктите със защитен произход. За целта следва да са преминали процедура по одобрение от МЗХ и да са вписани в регистъра на производителите на дадения продукт на уебсайта на министерството. 

Продуктите със защитени географски означения са вид интелектуална собственост и поради това се ползват с особено висока степен на закрила от неправомерна употреба на наименованието, включително посредством двустранни търговски споразумения между ЕС и трети страни. 

Източник: Министерство на земеделието

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.