за контакт

| 15/12/2001

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Доставчик: Трева ЕООД. ЕИК 204881883

Лице за контакт: Ева Истаткова

Адрес на управление: София, ж.к. Толстой 51, ет 2, ап. 10

За връзка с редакцията: 00359 2 /862 80 38; 

За реклама: 0896758054

Или ни пишете на адрес: [email protected]

 Други статии от този авторКоментари