Героят на Съединението - Продан Тишков (Чардафон Велики)

Героят на Съединението - Продан Тишков (Чардафон Велики)

Янтра не се обърнала обратно, но Продан се върнал само след седмица - и от Румъния го изгонили. Заради многобройните му щуротии и непредсказуемия характер приятелите му в Габрово го кръстили Чарда - един доста обиден за времето си прякор, означаващ селски говеда. Вероятно са имали предвид, че е неуправляем като тях.