Радвайте се и се веселете

Радвайте се и се веселете

Винаги съм изпитвал страх от правилните хора. От мислещите правилно, от постъпващите правилно. Те спазват правилата за движение, никога не пресичат на червено и не превишават ограничението на скоростта. Христос не ни остави правилник с точки и подточки. Христос ни остави Себе Си.

Кевин Спейси е невинен

Кевин Спейси е невинен

Ние трябва да вземем страната на обвиняемия. Това е цивилизовано: да вземем страната на обвиняемия. Ние трябва да настояваме за неговата или нейната невинност, докато вината не бъде установена правилно и убедително. Но днес Туитъратите, медиите, феминистките групи и особено политическата класа (вижте преекспонираната „аз също!“-паника относно сексуален тормоз, която в момента започва да обхваща Камарата на общините на Обединеното кралство) стоят на страната на обвинителите.