Две години след началото на пандемията, въпросите са много повече от отговорите.

Две години след началото на пандемията, въпросите са много повече от отговорите.

За мен темата ковид е като минирано поле. Около мен едни хора пердашат смело през него с викове "Ваксините ни убиват", а други крещят "Само ваксините ще ни спасят", без да обръщат внимание на странните факти, които избухват в лицата им.