Помиярът носи фес
Калин Руменов
Посткучката носи бурка
Калин Руменов
Кой ще ви обича, либерали
Калин Руменов