Бухалките са нормални. Ние – не.
Милена Янинска
На чалгата в задния двор
Милена Янинска