Вирусът на сепаратизма. ДОСТ срещу България

Вирусът на сепаратизма. ДОСТ срещу България

Но във всички случаи, това, което прави днес ДОСТ е опасна игра с огъня, особено тук. Това е престъпление по глава първа от Наказателния кодекс на Република България, а именно – престъпление срещу Републиката.