Компетативно фаломерие

Компетативно фаломерие

В “Животът на Брайън” казват, че Юдейския Национален Фронт /ЮНФ/ много мразел римляните. Единственото, което Юдейския Национален Фронт мрази повече от римляните е Националния Фронт за за Спасение на Юдея / НФСЮ/. Защото са отцепници. И в българската политика е така.