Скъпи колеги от арт гилдията...

Скъпи колеги от арт гилдията...

Първо беше криза и за култура нямаше пари. После беше приватизация и за култура нямаше пари. После беше хиперинфлация и културата първа умря. После дойде борд и за културата нямаше пари. После... После се случи какво ли не. Но каквото и да се случваше, културата винаги беше първото нещо, което управляващите зарязваха, защото то не е особено нужно.