Младежът може да е маал тенис в Холивуд, , но едва ли познава блатото на българската култура.

Младежът може да е маал тенис в Холивуд, , но едва ли познава блатото на българската култура.

Та…Ако идеята на Киро Йейла и Асен Хайделберга е била да ни изненадат - успяха. В културата отдавна имаше нижда от някой, който е равноотдалечен от всички мухлясали фигури.