Текст на омразата
Ева Истаткова
Обладани ли сте?
Ева Истаткова
Защо не питате за милионите?
Ева Истаткова
Има какво да се направи.
Ева Истаткова