О, свещена простотия. Учебници за чуждопоклонници

О, свещена простотия. Учебници за чуждопоклонници

Оцветете тази джамия с полумесец. Запомнете, деца, бийте жените си. Имайте по няколко жени и бийте всичките. Така е дадено на мъжа да живее, деца, спорд Корана. Курбан Байрам е свещен, деца. А сега...Да попеем Джелем, Джелем, да ни олекне на душиците, да ни се услади ракията, да ни се разщракат пръстите български.