Ваксинацията в България PR упражнение без аналог в целия свят, не само в Европа

Ваксинацията в България PR упражнение без аналог в целия свят, не само в Европа

Опитът на управляващите да прикрият провала с ваксинацията чрез акцията с т.нар. “Зелени коридори” (PR упражнение без аналог в целия свят, не само в Европа) постигна тъкмо обратен ефект.