Когато лекарите не са били регистрирани като еднолични търговци и търговски дружества...

Когато лекарите не са били регистрирани като еднолични търговци и търговски дружества...

Критериите за норма на параклиничните показатели ги задава Световната здравна организация, която ако продължава да занижава горната граница на кръвната захар, скоро цялото население на планетата ще "заболее" от диабет.